2015. április 6., hétfő

Vlado Kapetanovic / Vitko Novi - 170 óra földönkívüliekkel 3. részEredeti spanyol cím: 170 Horas con Extraterrestres
Megjelenési dátum: 1970-es évek közepe táján
Forrás: spiritufo
Fordító: Borosnyay Gábor

                         170 óra földönkívüliekkel  
                                        3. rész

1960. JÚNIUS 4., SZOMBAT

A Huaylas-völgyben minden feljövő hajnal egy egészen különös vonzerőt rejt magában. A Csendes-óceánba folyó bővizű Santa folyó már olyan mélyen bevágta magát a hegybe, mintha hideg vizével a Föld forró szívét akarná megérinteni. Abban a szándékában, hogy olyan közel férkőzzön hozzá, amennyire csak lehet, a folyó hegyeket és magaslatokat vágott át, és így a keleti Kordillerákat két hegyláncolatra osztotta: az egyiket örök hó fedi, a másik meg tele van széles fennsíkokkal és legelőkkel. És középen folyik az Andok büszke fia a Csendes-óceánba bölcsőjétől fogva körbeölelve a két hegylánc által, melyek csúcsai a kék égbe merednek.
Június első szombat reggele olyan ígéretesen indult, mint a többi. A nap sugarai sütöttek rá a Fehér Kordillerrák hegyeire, melyek visszaverték a fényt a Santa folyóra. Csillogó felülete harmonikus ellenpárját képezte a virágzó réteknek és mezőknek. Az elmúlt három hét alatt többször jártam ezen a vidéken, anélkül, hogy találkoztam volna az idegenekkel. A részükről történt helyszínváltásnak tudtam ezt be, és tulajdonképpen még örültem is neki. Ma pedig a hajnal első pírjára felkeltem, és a felkelő nappal egy időben már kapaszkodtam is fel a hegyekbe a Millwaqocha irányába. Az út egyre magasabbra vitt a kis Cedros és Kitaraqsa folyók mentén. Ezúttal nem kísért senki, és így akadálytalanul választhattam a legnehezebb ösvényeket, ami kíséret esetén nem mindig volt lehetséges.
Pontosan 10 óra volt, amikor elértem a Huaylas-völggyel szemközti csúcsot a Del Pato-kanyon hegyi szakadékában. 5 óra óta voltam úton, és ekkor egy pihenőt iktattam be, hogy távcsövemmel megnézzem a környék hegycsúcsait. Egyszer csak kb. 1 kilométer távolságban észrevettem az idegen látogatóknak egy olyan azonos színű repülő szerkezetét, amilyet 4 héttel azelőtt már láttam, amikor Ivánkával ismerkedtem meg. Ennek a fordulatnak egyáltalán nem örültem, de ha már ott voltam, elhatároztam, hogy közelebbről megvizsgálom a dolgot. Egy kis pihenés után elindultam az űrhajó irányába.  Már néhány 100 méterrel korábban láttam, hogy egy sziklatömb mögött emberek egy kis csoportja üldögélt. És most mégiscsak hiányzott nekem a kísérő, mint fordítási segítség, hisz én nem beszéltem kecsuául. Vajon hogy értessem meg magam a helybeliekkel? Ez az idegenekkel nem volt probléma, mivelhogy ők minden nyelven beszéltek.  E bizonytalanság ellenére mentem tovább. Amikor odaértem a csoporthoz, az egyik idegen fogadott. Korábban őt még sohasem láttam. Egy kicsit izgatottan kezdtem vele beszélgetni, folyamatosan arra törekedve, hogy elkendőzzem idegességemet.
„Nem kell izgulni”, mondta az idegen, „az eljárásod egyáltalán nem zavar minket. Hisz csak szorgos keresés által jutunk el az igazságra, egy kielégítő eredményre.
Kisebb zavaromban nem reagáltam részletesebben a megnyilvánulására. Az első pillanatban az se tűnt fel nekem, hogy a rendőrségen nemrég tett feljelentésemre célzott.
Amikor aztán már az űrhajó előtt voltunk, kinyílt az ajtó és Ivánka jött ki. Habár az idegenek nem voltak nagyon ínyemre, Ivánka láttára megnyugodtam, bizonyára azért, mert vele már többet beszélgettem. Mosolyogva adta értésemre, hogy örült annak, hogy újra találkoztunk, és bemutatta nekem azt az idegent, aki fogadott: „Ő Zen!”
„Ő is Apuról származik?”, kérdeztem komolyan.
„Igen, természetesen. A Földön lévő legtöbb földönkívüli látogató az Apuról jött. Más civilizációk számára a Föld kevésbé érdekes, de számunkra a Föld a mi történelmünk egy részét jelenti, lakói pedig a testvéreink.” Ivánka szavaiban volt egy árnyalatnyi irónia is.
„Menjünk be az űrhajóba vagy üljünk le itt?”, kérdezte.
„Ahogyan te akarod”, feleltem.
„Akkor menjünk inkább be, azt hiszem az jobb lesz. Keresgélhetünk a képernyőben, hogy van-e valami érdekes látnivaló a számodra.”
Az űrhajó belseje hasonlóan volt berendezve, mint amit már ismertem. Leültem az egyik karosszékbe, Ivánka pedig velem szembe ült.
„Az, hogy nemrég feljelentettél minket, minket egyáltalán nem zavar, a magatartásod abszolút normális”, mondta Ivánka vidáman.
Lehengerelve éreztem magamat és mintha megbénultam volna a félelemtől és szégyentől. Vajon ki informálhatta őket? Honnan tudták ezt? Nem bírtam felfogni az egészet. És mi van, ha az őrmester is esetleg bűntársuk?! Némán vártam és kiutat kerestem magamban ebből a szorult helyzetből.
Erre Ivánka hangosan nevetni kezdett : „Ha az ember előre akar jutni az igazsághoz, a haladáshoz és a bölcsességhez, akkor dolgoznia és tanulnia kell. Te a ti társadalmatok által felállított szabályokat követted. Ha ez nem így lenne, nem keresnéd olyan buzgón a mi eredetünket. Az az igazi fáradozás, hogy kikutassuk az ismeretlent, felderítsük a homályosat, a láthatatlan mögé tekintsünk és megvalósítsuk az elképzelhetetlent, az egyetlen út, ami a bölcsességhez vezet. A fejlődés és a haladás minden civilizációban az egyszeri dolgok állandó keresésének az eredménye.”
Ivánka egy szeretetteljes gesztussal adott nyomatékot ezen gondolatainak, hogy bátorítson engem.
„Ki beszélt nektek a feljelentésemről?”
„Ugyan, ne foglalkozz többet vele. Az ezzel kapcsolatos véleményünket már elmondtam neked. Felejtsd el, jó?”
„Hát jó, de épp te beszéltél az imént arról, hogy jó és hasznos, ha a kusza dolgokat kiderítjük. Miért nem adsz tehát akkor választ a kérdésemre?”
„Ha pontosan tudni akarod, akkor nézz a képernyőre”, felelte Ivánka mosolyogva. És odanézve láttam, ahogy elbúcsúztam azon az estén Quispétől, miután az idegen bevilágította nekünk az utat. Majd aztán láttam az összes többi részletet: a hazamenetelemet, ahogy értékelgettem magamban a történteket, és ami a feljelentéshez vezetett, az őrmesterrel folytatott beszélgetésemet, és azt is, hogy a beosztottjaival hogy mulatott rajtam, miután én elmentem.
Amikor mindezeket láttam, a szégyentől legszívesebben a föld alá süllyedtem volna. Alig mertem Ivánkára nézni. Ő észrevette a zavaromat és barátságosan szólt hozzám:
„Miért nyomaszt ez téged annyira? Hisz nem tettél semmi rosszat!”
Lassan-lassan kezdtem jobban érezni magam és arról kezdtem beszélni vele, mintha mi sem történt volna.
„Való igaz, azért akartam feljelenteni benneteket, mert nem világos számomra, hogy kik vagytok ti és mit kerestek itt. És akár megint feljelentenélek titeket, de az nem lenne jó semmire, mert senki sem hinne nekem.”
Ivánka megint nevetni kezdett. Majd néhány pillanat múlva együttérzéssel folytatta:
„Kedves barátunk. Beszélhetsz bárkinek a mi jelenlétünkről, de most nem fog neked hinni senki. De ez egyelőre nem olyan fontos. Kényszeríteni nem kell senkit, hogy higgyen a mi létezésünkben. Kérlek, ne próbálj meg soha valakit meggyőzni arról, hogy mi létezünk, vagy hogy látogatjuk a Földet vagy valamely másik bolygót.”
„Biztos lehetsz benne, hogy nem fogok többet ilyet megpróbálni”, válaszoltam őszinte szándékkal, és visszaemlékeztem az őrmester olyan ironikus-szarkasztikus megjegyzéseire és arra, ahogy reagált a feljelentésemre.
Egy ideig mindketten hallgattunk. Ivánka egy perui költeményeket tartalmazó könyvben lapozott. Zen a tiahuanacoi Nap-kapu központi figuráját nézegette egy miniatűr szobron, amit egy itteni művész készített. Ez egy pontos mása volt az eredetinek, ami a nagy központ bejáratánál van felállítva. Csodálkoztam, hogy nála láttam ezt a tárgyat, mert korábban nem láttam azt ebben a térben. Úgy tűnt, hogy Zen olvasta a gondolataimat. A karosszéke alól kihúzott egy fiókot, ami látszólag bársonnyal volt bélelve, és tele volt miniatűr dísztárgyakkal különböző korokból. Az jutott eszembe, hogy biztos az én karosszékemnek is ilyen ’kettős talapzata’ volt, és éppen rá akartam kérdezni, amikor előjött egy fiók abból is, és az Ivánka karosszékéből is. Az enyémben különböző fák levelei voltak, fűszálak és viráglevelek, az Ivánkáéban könyvek, színes folyóiratok és kézműves minták. Úgyszólván mindegyik karosszék egyben komódként is szolgált több fiókkal. Ivánka megértette kielégített kíváncsiságomat és mosolygott. Akart valamit mondani, de Zen megelőzte.
„Itt minden bútordarabnak dupla talapzata van. Így több helyünk van különböző dolgok elhelyezésére. És a dupla falak védelmül szolgálnak az atmoszférikus zavarok ellen.”
„Miért viszitek magatokkal mindezeket a dolgokat, ha szétszedéssel is ugyanolyan jól tudnátok őket szállítani?”
„Erre több okot megadhatnánk. Az stimmel, hogy az anyagot szét tudjuk szedni a legkisebb alkotóelemeire és össze is tudjuk rakni; hosszú életet értünk el, majdnem megszüntettük az időt, fantasztikus sebességeket érünk el és még sok minden mást. De ez nem minden. Minden pillanat formájában, időtartamában és a cselekvésben különbözik egymástól. Össze vagyunk kapcsolva a természeti törvénnyel, ás annak megfelelően telnek a napok, hónapok és évek is, a munka és minden szükséges dolog ahhoz, hogy ellensúlyozni tudjuk a negatív hatásokat. Ami tegnap volt, az ma már nincs, és a mai dolgok holnap már másként néznek ki, vagy megszűnnek létezni. Semmi sem azonos valami mással, és minden változik minden pillanatban. Így a mozgás minden létezésben egy lényeges tényező.”
Az, hogy ennyi filozófiát halljak az idegentől, szokatlan volt számomra, és mindebből elég keveset értettem csak. Ezért kérdeztem tőle valami mást, hogy témát váltsak.
„Meg tudod nekem mondani, hogy mi a tulajdonképpeni oka földi látogatásotoknak?”
Ivánka megint mosolygott. Nem tudom, hogy a mosolygását könyvének a versei váltották-e ki vagy az, amit kérdeztem, de ez nem tetszett nekem. Zen azonban derűsen a szemembe nézett, és szólt hozzám:
„Egy apui számára a legelső kötelesség a sejtek védelme és ezzel minden leendőnek segíteni a világegyetemben. Ez a tulajdonképpeni oka a mi ittlétünknek, a látogatásainknak. Ha ezt elmulasztanánk, nem lenne jogunk a létünkre. Meglátogatunk minden bolygót és segítünk azoknak, akikkel utazásainkon találkozunk. A földi látogatásaink gyakorisága szoros összefüggésben áll az apuiak sok idővel ezelőtt létesített építményeivel. Ezek az Apun bekövetkezett robbanás előtt és után keletkeztek. Ugyan az időképernyő pontos betekintést nyújt ezekbe a dolgokba is, de itt közvetlenül érintkezésbe kerülhetünk ezekkel a régi remekművekkel. Kérlek nézz csak rá a képernyőre!”
Megfordultam, és egy óriási embertömeget láttam mozgásban. Kerek, olyan un. UFO-szerű repülőgépek és nagyon kis repülőgéphez hasonló szerkezetek repültek csak néhány méterrel a földfelszín felett. Ezek egyfajta légsugarat bocsátottak ki, amelyek eltüntették az akadályokat, pl. nagyobb köveket és bokrokat, és egyengették a talajt. Így fokozatosan egy több száz négyzetkilométeres nagy sík terület alakult ki, egy kész építési terület. Ezután nagy faragott kőtömbök mozogtak lebegve a levegőben és ereszkedtek le a számukra az építési tervben meghatározott helyre. Így keletkeztek a házak és az utcavonulatok. Csodálkoztam azon, ahogy ezek a ház nagyságú sziklatömbök olyan lassan ereszkedtek lefelé, mint a falevelek, és hogy egy személy képes volt több tömböt is megerőltetés nélkül egy kézzel irányítani és vezényelni.
Azt hittem, hogy hipnotikus szuggesszióról volt szó, és behunytam a szemeimet, hogy ne kelljen további fantazmagóriákat látnom. Ekkor egy kéz gyengéden megérintett a vállamon. Kinyitottam a szemeimet és megpillantottam Ivánkát, aki figyelmesen nézett rám.
„Kedves barátunk, csak gondold nyugodtan tovább azt, amit a te értelmed előír számodra. Rögtön el szeretném neked magyarázni, amit itt látsz. Az ereszkedő köveknél megszüntettük a nehézségi erőt, hogy azokat munka közben könnyedén lehessen mozgatni. Ez a mi egyik tipikus eljárásunk az építkezéseknél. Most időben előre szeretnék váltani, hogy megmutassam a kész várost, és későbbi elpusztulását is.”
Csak azért néztem újra a képernyőre, hogy eleget tegyek a kérésének. Egy hatalmas, különös felépítésű várost láttam. Sehol sem lehetett derékszöget látni. A város sokkal inkább egy repülő lepkére hasonlított erdőkkel és zöld felületekkel tarkítva, amelyek gyönyörködtették a szemet.
„Hogy hívták ezt a várost, és hogy hívják most?”, kérdeztem Ivánkát.
„Amikor elkészült, Kutzak volt a neve, építője nevéről elnevezve. Az idők során ez a név átalakult Qosqo-vá vagy Cusco-vá, és így hívják ma is. Ez egyike volt az apuiak három legnagyobb városának és leszállóterületének a Föld második benépesítése alatt. Kutzak városában létesítették az apuiak a Föld első ipari vegyi üzemét – ami a Világegyetem legjobbjai közé tartozott -, amíg az Özönvíz el nem pusztította.”
„Özönvizet mondtál?”, kérdeztem megdöbbenten.
„Igen”, válaszolta Zen, „az egoizmus és a mértéktelen becsvágy olyan szörnyűséges viharokat okoztak, hogy a bolygó kibillent egyensúlyából. A mai egyenlítő egy hosszúsági kör volt, és fordítva. Ez a szörnyű esemény pusztította el az apuiak legjobb építményeit.”
A képernyőn most az az iszonyatos légköri katasztrófa volt látható, ami gúzsba kötötte a bolygót, és hatalmas porhoz hasonló felhőkbe burkolta. Sok hurrikán, ciklon és vihar ereje nyomta a Földet ide-oda, mintha valami gumiszerű masszából lett volna. Amikor megszűntek ezek a halált hozó, pusztító örvények, egy sivár Föld maradt vissza, emberek, növények és állatok nélkül. A pólusok egyenlítővé váltak, az meg egy meridiánná. Ahol korábban egy sík terület volt és a virágzó város, Kutzak állt, ott most magas hegyek meredeztek szakadékokkal, amelyekben az egykor oly büszke építmények kövei szét voltak szórva. Csak 3 helyen lehetett látni nagyobb rommaradványokat, amelyek a szörnyűséges pusztulásra utaltak.
„Mily szörnyű esemény!”, kiáltottam spontán, megpróbálva rendet teremteni a gondolataimban, és nem tudtam, hogy mit szóljak az egészhez. Hihettem-e vajon mindazt, amit ebben a különös készülékben láttam? Ez volt, ami abban a pillanatban foglalkoztatott, és nem hagyott nyugodni.
„Valóban, ez iszonyatos volt és nagyon szomorú. Ez a katasztrófa sok problémát okozott nekünk, és egy visszaesést jelentett az emberiség fejlődésében. Sok természeti jelenség is ezáltal keletkezett, és a világmindenség egy része is kibillent az egyensúlyából. Az pedig komoly nehézségeket jelentett nagy repülő városaink tejúton keresztüli manőverezésében. És az egész több százezer évig eltartott. A világmindenségben lépten-nyomon találkozni ismeretlen titkokkal. Ez akadályozta e galaxisba tett látogatásainkat. De épp az utóbbi évtizedekben jár be a Tejút nagyon pozitív területeket az űrben, ezért kihasználtuk az alkalmat, hogy meglátogassuk lehetőleg minden bolygóját és naprendszerét. Innen ered többszöri megjelenésünk a Földön. Nem mindig ilyen egyszerű a hozzáférés egy galaxishoz.
„És mi történt a többi várossal, amelyek a második benépesítési fázisban épültek?”
„Részben vagy egészben azok is elpusztultak, egyesek több méteres sár alá kerültek. Nem lep meg bennünket, hogy a mai földlakók csodálkoznak a jelenlétünkön; ez más bolygók lakosainál is így van. Némelyek egykedvűen és nyugodtan reagálnak erre, a legtöbben azonban megijednek. Csak a legkevesebben értették meg, hogy nálunk csupán utazókról van szó, akiknek az a feladata, hogy az élet problémáit és nehézségeit kutassák a világegyetemben. Emellett azt is fel akarjuk mérni, hogy milyenek az életfeltételek az egyes bolygókon.”
Elment a kedvem a beszédtől. Összekuszálódott gondolatokat rendezni nem olyan könnyű, ha minden pillanatban valami újat és hihetetlent hall az ember. Az idegenek minden szava ismeretlen és hihetetlen eseményekről tudósított, amelyek sokkoltak engem. Megpróbáltam nyugalmat erőltetni magamra.
Ivánka két másik kísérője lépett be a helyiségbe, és bemutatták őket nekem.
„Itt van Amin és Dius”, mondta Ivánka szeretetteljesen.
Kézfogással üdvözöltük egymást. Mindketten leültek, és meséltek a kirándulásukon szerzett élményeikről. Dius a nadrágzsebéből előhúzott egy kis nyúlprémsapkát. Kicsit tűnődtem azon, vajon hogy jutott ehhez a tárgyhoz, és hogy egyáltalán miért hozta magával. Ivánka kitalálta gondolatomat, és így szólt:
„A Föld lakóinak már nincs szemük a valóban szép dolgok meglátására. És bár intelligenciájuk alapján csodás dolgokat hoznak létre, nem riadnak vissza attól, hogy idegen életeket áldozzanak céljaik megvalósításához. Sőt, megadják maguknak azt a jogot, hogy ilyeneket saját hasznukra tegyenek, és kiterjesztik azt minden élőlényre, még a saját fajtájukra is. Az ember nagy gonddal tenyészti az állatokat, mintha a barátairól lenne szó. Aztán meg fogja, és leöli őket. Kihasználja munkaerejüket, az ügyességük pedig a szórakoztatására szolgál. Hidegvérrel nézi az ember, hogy szenvednek az állatok, és megöli őket, hogy megegye a húsukat. Prémjükből pedig a legkülönfélébb tárgyakat készítik. Az ember egy pillanatig sem gondol arra, hogy minden élőlénynek ugyanolyan joga van az életre. És az állatok érzékeny természetükkel nagyon is éreznek fájdalmat, és különbséget tudnak tenni a jó és rossz bánásmód között. A mi társadalmunkban másképp van ez. Minden élőlény saját maga úr az élete fölött, amíg az a ciklus, amely tart neki, véget nem ér. Számunkra mások élete az első helyen áll, és csak azután jön a sajátunk. A növényeknek, állatoknak és embereknek ugyanaz az anyai eredete. És mindannyian ugyanazzal az életre szóló joggal rendelkeznek, anélkül, hogy másoknak szabad lenne kárt okozni bennük.”
„Ehhez kapcsolódó másik kérdésem: Hogyan táplálkoznak az apuiak?” És az időképernyőn már láttam is éttermeket és egyes apui ételeket, és ez kíváncsivá tett.
„A táplálék részben ásványok, magvak és gyümölcsök koncentrált kivonataiból áll”, válaszolta Amin.
„Korábban mutattam neked a képernyőn éttermeket és néhány étkezési szokást is, amelyekhez nekem is alkalmazkodnom kellett, mikor oda érkeztem”, mondta Ivánka és újra emlékeztetett engem korábbi beszámolóira.
„A földlakók egyik nagyon nem szép sajátsága, hogy állatokat ölnek meg táplálkozási céljaikhoz vagy valamely tárgyak előállításához. Ez a táplálkozási mód a nap beeső sugaraival együtt agressziókat és egoizmust vált ki és egyensúlyi zavarok egész láncolatát okozza az emberi szervezeten belül.”
„És mire jó nektek ez a sapka? Hát nem tudtok még eleget rólunk?”, kérdeztem Diust.
„Mi az univerzum majdnem minden titkát ismerjük. De ezek a tárgyak szemléltetési anyagként szolgálnak számunkra, ha más bolygók lakóinak a Föld negatív hatásait akarjuk bemutatni, és figyelmeztethetjük őket ily módon, hogy ne kövessék el ugyanezen tévedéseket és hibákat. Sokan vannak, akik a földihez hasonló körülmények között élnek, és mi minden rendelkezésünkre álló eszközzel megpróbáljuk rávezetni őket egy pozitív életvitelre. Ilyenkor legtöbbször kis csoportok jönnek létre, akiknek a sejtjei atomjaikban kevesebb negatívumot hordoznak, és akik pozitív hatást gyakorolnak közvetlen környezetükre.”
Amin egy puska néhány üres töltényhüvelyére mutatott. „És ez is itt ugyanolyan célt szolgál.”
„Honnan van neked az?” kérdeztem.
„Piura közelében találtuk ( város Peru északi részén ), ahol katonák a múlt héten egy manővert hajtottak végre.”
Témát akartam váltani, és Ivánkához fordultam. „Voltál az Apun, mióta legutoljára láttuk egymást?”
„Igen, tegnap jöttem vissza, de ők most itt először vannak a Földön. Együtt jöttünk.”
„És hogy tetszik nekik a helyzet? Mi a véleményük? Látnak valami javulást a jövőben, vagy még hosszabb ideig az lesz, ami most van?”
„Az a fontos a Földön minden élőlény számára, és a világegyetem minden részében, hogy egymással egységben éljünk, hogy együtt dolgozzunk, kutassunk és béke legyen. E tényezők nélkül csak áldozatok vannak, de nem élet a tulajdonképpeni értelemben. Ahhoz, hogy a földlakók elérjék ezt az ’életesszenciát’, a pénzt, az agressziót és az egoizmust fel kell, hogy váltsák ezekre a dolgokra.”
Ugyan, hogy lehetne már lemondani a pénzről? Ez a gondolat annyira mulatságos volt számomra, hogy nevetnem kellett. A mosolygása értésemre adta, hogy számolt értetlenségemmel és egoizmusommal. Ekkor megint nem nagyon jól éreztem magam a bőrömben, és az őrmester félreérthetetlen grimaszára emlékeztem vissza, ami néhány héttel azelőtt történt.
„Bocsássatok meg, de ez az én gondolkodásmódom. És a ti saját kijelentésetek szerint meg van a jogom arra, hogy így gondolkodjak.”
„Nem fogjuk elfelejteni”, válaszolták mindhárman majdnem egyszerre. Ivánka mosolyogva fűzte hozzá:
„Haladsz előre. Csak az ismerheti fel a hibáit, és keresheti azok kijavítását, aki valóban őszinte önmagához.”
Egy pillanatra hallgatás állt be. Az órámra néztem, és láttam, hogy már este 6 óra volt, az ideje annak, hogy elbúcsúzzak az idegenektől és hazamenjek. El kellett érnem Huallancát még a sötétség beállta előtt. A 3 apui az ajtóig kísért engem, és elbúcsúztak. A nap már eltűnt a havas csúcsok mögött.
Egy bizonyos távolságban sok pásztor álldogált, akik mintha rám vártak volna. Tőlük is elbúcsúztam, és elindultam a legrövidebb úton. Az egyik paraszt utánam jött, és azt mondta:
„Ha Huallancába megy, elkísérhetem, mert nekem is oda kell mennem.”
„Ez összepasszol, menjünk akkor együtt.” Egy kíséret számomra az adott körülmények között nagyon kellemes volt, mert végre megint beszélgethettem egy ’igazi’ földlakóval.
„Jobb ebbe az irányba menni, mert az az út, amerre ön ment, egy kerülő, túlságosan kikanyarodik jobbra.”
„Ahogy gondolod. Csak siessünk, mert kevés az időnk.”
„Mit gondol a látogatókról? Sokáig beszélgetett velük.”
„Majdhogynem túl sokáig” válaszoltam udvariasan.
„Jó emberek. Olyan sok mindent tudnak és amellett olyan egyszerűek és szerények.” Az ember helyi nyelvjárásban beszélt.
„Téged hogy hívnak?”
„Manuel-nak”.
„Tudod, Manuel engem az foglalkoztat, hogy honnan jönnek ezek a jó emberek, és miért ide, erre a magányos és kieső vidékre. Nem tudod, milyen nemzetiségűek?”, próbáltam kipuhatolni, hogy tud-e valamit.
„Hogyhogy, nem mondtak önnek semmit az ő földönkívüli eredetükről?”
„De, természetesen mondtak. De kit akarnak bepalizni ezzel a történettel?”
„Ilyet egyáltalán nem akarnak. Ők csak elmondják mindenkinek, hogy az Apu bolygóról jöttek, ami a mi galaxisunkon kívül van. Nagyon jóakaratúak, és rendkívüli képességekkel rendelkeznek.”
Világossá vált számomra, hogy ettől az embertől többet nem fogok megtudni az idegenekről.
Manuel pontosan ugyanúgy gondolkodott róluk, mint ezen a vidéken mindenki. Nehéz lenne általa valami többet megtudnom az idegenek identitásáról, gondoltam. Az út hátralévő részén hallgatag mentünk egymás mellett, amíg el nem búcsúztunk egymástól Huallancában.
Ismét megtapasztaltam tehát, hogy milyen nehéz volt más emberekkel kommunikálnom az élményeimről, és nagy kedvvel indultam neki ismét a munkámnak, ami most 20 órakor kezdődött. És minden meglepő esemény és a kétségem ellenére elhatároztam, hogy nem adom fel addig, amíg többet meg nem tudok ezekről a különös emberekről. Sajnos azonban a pásztorokkal, parasztokkal és a szolgálati környezetem dolgozóival folytatott beszélgetéseim alapján az egyetlen biztos eredmény az volt, hogy a jelenlétük reális tényállás volt. Hogy a Földről származtak-e vagy nem, az nyitott kérdés maradt. Arról is sokat gondolkoztam, ahogyan reagáltak az idegenek az általam megkísérelt feljelentésre. Mint normális földi emberek, meg lettek volna sértődve eljárásom miatt, akármi is lett volna látogatásuk oka. A rendőrség beavatkozását arcátlanságnak tekintették volna. De úgy tűnt, hogy az esemény nem jelentett számukra semmit. Ellenkezőképpen, látszólag még mulattak is a feljelentésemen, mintha azzal valamit jót akartam volna tenni számukra. Az ő véleményük szerint én csak a velük kapcsolatos véleményre voltam kíváncsi, és ezt még csodálták is bennem.
Így vagy úgy, arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy egyetlen földi ember sem reagált volna így. Az ő finom módjuk, és az a higgadtság, amellyel az én fenyegető magatartásomra reagáltak, csak jól nevelt emberekre engedett következtetni, akiknek a képességeihez az is hozzátartozott, hogy olvasták mások gondolatait, és akiknek nem mindennapi elképzelésük volt a szeretetről, a munkáról és a kutatásról. Ekkor volt az első alkalom, hogy lehetségesnek tartottam a földönkívüli származást; egy másik bolygón zajló életet, ahol az egoizmusnak, a félelemnek, agresszivitásnak és egyéb rossz szándékoknak nem volt helye. Szomorú voltam az irántuk történt eddigi viszonyulásom miatt, és megbántam azt.

1960. AUGUSZTUS 21., VASÁRNAP
Több hét telt el azóta, hogy Ivánkával együtt az idő képernyőjén láttam Cusco felépítésének azokat a képeit, és azt a pusztulást is, amit azok a katasztrófák okoztak, amelyeket maga az ember idézett elő felelőtlen és egoista magatartásával. Az utóbbi nekünk, mai földi embereknek a sajátja, ami elbizonytalanítja az emberiséget és megakadályozza a békés közösségekben történő életet és mindenki fejlődését.
Az idegenekkel történt többszöri találkozásaim által időközben jobban megismertem műszaki fejlettségüket, a földönkívüli életet, és kezdtem hinni néhány elképzelésüknek, ami az elmúlt korok egymásutániságára vonatkozott. Annak ellenére, hogy még mindig nem láttam tisztán az eredetükre vonatkozólag, és azt sem tudtam, hogy tulajdonképpen kikkel van dolgom, az ő szeretet- és tiszteletteljes stílusuk azt a bizonyosságot alakították ki bennem, hogy valóban nem ártanak senkinek, és a származásukról sem akarnak meggyőzni senkit sem.
Júliusban és augusztus első felében összesen 5-ször találkoztam velük, csak épp Ivánkával nem, és nagyon hiányzott már a vele való bizalmas beszélgetés. Az is igaz, hogy hozzá alkalmankénti viccelődései ellenére több bizalmam volt, mint a többiekhez. Nagyon sokat törtem a fejem azon, hova tegyem magamban a champarai, örök hó födte romokat. Szívesen tanulmányoznám őket magam közelről a valóságban, anélkül, hogy a képernyőre vagy más módszerekre lennék utalva, amelyekben nem teljesen bíztam. És ez volt a tulajdonképpeni oka kutató vándorlásomnak ezen az augusztusi vasárnapon a champarai havas csúcsok közvetlen közelébe.
Napokkal korábban Quispével beszéltem erről. Megegyeztünk egy kora hajnali órában történő indulásban, hogy a hegyekben annyi időnk legyen, amennyi csak lehet. Elindultunk már az első napsugár felkelte előtt, és a Kitaraqsa folyó jobb partján emelkedtünk egyre magasabbra. Napfelkeltekor már 3000 m magason voltunk egy fennsíkon. Egy sziklatömb mellett egy kicsit pihentünk egyet, és figyelmesen pásztáztuk a környéket a távcsövünkkel, amit Quispe egy rokonától kért kölcsön.
„Itt van, vegye maga először”, mondta kísérőm és azzal kivette a távcsövet a tokjából.
„Most még nem, köszönöm, majd később”, mondtam neki, mert kicsit kimerültnek éreztem magam a hosszú gyaloglás után. Merthogy feltétlenül még napfelkelte előtt ide akartunk érni. Így hát Quispe odaült mellém, és elkezdte pásztázni a távcsővel a vidéket.
„Ott vannak a barátaink!” kiáltott aztán egyszer csak fel.
„Kire gondolsz?”, kérdeztem, mert nem volt világos, hogy a pásztorokra vagy az idegenekre gondolt-e.
„Azok, akiket maga ’idegenek’-nek nevez, épp azon vannak, hogy leszálljanak egy fényes repülőgéppel. Itt van, nézze meg maga!”
„Nem, most nincs kedvem. Figyeld csak te tovább. Ha leszálltak, akkor menjünk oda hozzájuk.” És mintha csak véletlenül, elnéztem a fennsík peremére és megláttam egy űrhajót, amint épp földet ért.
„Épp most szálltak le, uram!”, kiáltotta a kísérőm.
„Igen, igen, Quispe, látom már őket. Tehát rajta, menjünk oda!”
„Én is amondó vagyok, hogy menjünk”.
Visszatette a távcsövet a tokjába, én megragadtam a kenyeres-zacskómat és nekilódultunk. Amikor közel jártunk a repülő szerkezethez, annak ajtaja már nyitva volt. Egy férfi és egy nő léptek ki rajta. A férfit nem ismertem, a nőt viszont igen, Ivánka volt az. Beszélni akartam vele, ezért közelebb léptem.
„Milyen jó, hogy itt találkozunk veled, kedves barátunk, mindent a többiekért” Ivánka nyújtotta a kezét, hogy üdvözöljük egymást.
„Hello, kedves földim”, feleltem tréfásan. Ő mosolygott, és megértően megfogta a vállam.
„Bemutatok neked újból egy barátunkat, aki ez alkalommal elkísér engem. Zay-nak hívják”, mondta.
„Nagyon örvendek”, feleltem udvariasan és kezet nyújtottam felé. Ő ugyanazt tette, és közben kimondta a nevét.
„Ez az apui ember különböző időszakokban élt a Földön és pozitív módon hatott a földi emberekre. Az egyik utolsó életében Jézus volt a neve.” Quispe letérdelt.
„Akkor tehát ő volt Jézus Krisztus?”, kérdeztem csodálkozva.
„Igen, így van, kedves barátunk”, bólintott Ivánka beleegyezően.
A válasza olyan hihetetlennek tűnt számomra, hogy nevetésben törtem ki, éspedig olyan hangosan, mintha egy cirkuszi előadáson lennék. Quispe keresztet vetett.
’No, kíváncsi vagyok, hogy ma mit fogok látni az időképernyőn Jézus Krisztus jelenlétében,’ gondoltam magamban ironikusan.
„Én örülök az őszinteségednek”, mondta Zay, miközben együtt újra az űrhajó felé mentünk. Quispének intett, hogy emelkedjen fel. A létrát kijáratták, mi pedig felmentünk rajta. Ivánka ment először, aztán Zay és Quispe. Én követtem őket az űrhajó belsejébe, és ott leültünk. Zay a tőlem jobbra eső karosszékben foglalt helyet, Ivánka velem szemben ült le, Quispe pedig mellette.
„Meg tudom érteni a nyugtalanságodat. A mi találkozásaink majdnem mindig véletlenszerűek, és ezért olyan meglepőek. Próbáld meg egyszerűen elfogadni a helyzetet, akkor pozitívabb lesz a hatása”, beszélt tovább Zay egyfajta udvariassággal.
„Amióta az apuiak Földre látogatása kozmikus események által megnehezedett, körülbelül 500 millió év telt el. Csak ennek az évszázadnak ( a 20.-nak ) az elejétől lépett be ez a galaxis, amelyhez a Föld is tartozik, abba a pozitív fázisba, amely lehetővé teszi űrhajóink és szabadon lebegő városaink ( nagy anyahajók ) számára az akadálytalan közlekedést. Sok földi probléma meg lenne már oldva, ha hamarább tudtunk volna jönni. A mostani látogatásaink egyik fő oka az emberi értelem pozitív átalakítása, rávezetés egy meditációs életmódra, és segítség ahhoz, hogy az emberek a problémáikat értelmük és ne háborúk által oldják meg. Én az Özönvíz után a legnehezebb körülmények között többször inkarnálódtam a Földön, hogy segítsek a Föld lakosainak.”
„Milyen gyakran éltél a Földön más nevekkel?”
„504-szer, kedves barátom”, válaszolta, és elkezdte elmesélni nekem egyik-másik élettörténetét.
És miközben az apui a földi élethelyzeteit mesélte, egyre inkább megkönnyebbülve éreztem magam. Nem találtam magamban magyarázatot erre a sajátos érzésre, amely lehetővé tette, hogy a dolgokat egyfajta higgadtsággal fogadjam el. Az idegenek egyszerre olyan ismerősnek tűntek nekem, mintha mindig is közöttük éltem volna. Más találkozásoknál ezt a jóleső érzést csak akkor ismertem, amikor a testemben megszüntették a gravitációt. Most minden, amit láttam vagy hallottam, meglehetősen kellemesnek, de megmagyarázhatatlannak tűnt számomra. Mégis, ez az új benyomás sem volt képes kitörölni belőlem az esetleges hipnózisnak a feltételezését, ami ellenséges tartásomat kicsit meg kellett, hogy nyugtassa. Próbáltam visszatérni korábbi ellenzéki magatartásomhoz, de ez nem sikerült. Egész szervezetemet továbbra is egy korábban sose ismert vidámság hatotta át. Épp meg akartam Quispét kérdezni, hogy ő is így van-e ezzel, amikor kitalálta gondolatomat, és megelőzött:
„Egyszerűen leírhatatlan, ilyesmit még sosem éltem át.”
Most kezdtem volna csak igazán megint arra gondolni, hogy hipnotizálva vagyunk, és próbáltam valahogy védekezni is az ellen. De ez a kísérlet is csak néhány percig tartott. Azután újra belém állt ugyanaz a jóleső érzés, amit egyébként csak gyerekkori jó barátok társaságában érezni. Mosolyogva és jókedvűen figyeltem Zay életét, ami a képernyőn volt látható, és amelyben, mint ahogy maga elmondta, a Jézus Krisztus nevet viselte. A gyerekkorából láttunk jeleneteket, ahogy más gyerekekkel játszadozott.
Fák leveleit fűzte fel egy fonalra, amíg egy hosszú zsinór nem lett belőle, amiből aztán egy kis négyzetet formált. A végeket rákötötte egy hosszú fonálra, megfogta azt a másik végén és szaladni kezdett vele. Erre a zsinór felemelkedett a levegőbe, mint egy sárkány, ami a kis barátai csodálkozását váltotta ki. Mulatságos volt látni ezt a játékot és önkéntelenül nevetnem kellett.
Zay rám nézett: „Ezzel arra a gondolatra akartam ébreszteni az embereket, hogy építsenek repülő szerkezeteket. A kozmikus feltételek évezredeken át lehetetlenné tették, hogy a Földre jöjjünk; Az a terület, ami átszelte a galaxist, nagyon káros volt a sejtjeink számára. Ezen megszakítások által az emberek továbbfejlődése évbilliókra vissza lett vetve. Ezért sürgősen szükségessé vált sejtjei míniusz-részecskéinek az aktiválása, hogy az ember újra folytathassa evolúciós folyamatát és újra megtanulja használni időszakosan parlagon hevert képességeit. Ilyen kis hatásokra nyúlik vissza minden mai és holnapi technikai fejlődés, mint amilyet az imént láttunk.”
„És mégsem lehet a haladást mindig sikeresnek nevezni”, vetettem közbe.
„Az utóbbi évszázadokban az ember a tudomány majdnem minden területén tekintélyes haladást tudhat magáénak. Már ott tartanak, hogy az atomot szedik szét még kisebb részecskékre és ezzel közelítenek a míniusz-hoz, létünk fő tényezőjéhez. Vannak repülni képes gépek, és olyanok, amelyek képesek a vízfelszín fölött is és alatt is előrehaladni. Egész iparágak állítanak elő pozitív vitaminokat, amit ti ’gyógyszernek' neveztek, és amelyek bizonyos fokig újra meg tudják erősíteni a sejteket. Gyártanak már űrhajókat is, hogy lehetővé tegyék az űrrepüléseket, hozzánk hasonlóan.”
„De azt csak nem akarod elhitetni velem, hogy az emberek olyan repülő csészealjakat is előállítanak, mint amilyen nektek van!” A saját tréfámon is nevetnem kellett.
„Természetesen nem azonosak a mieinkkel, de a konstrukciók komoly mértékben közelítenek egymáshoz. Ez egyike a földlakók legfrissebb titkainak, és alig ismert. Ezeken a szerkezeteken még sok részletet meg kellene változtatni. Ha megnézed a képernyőt, akkor látni fogod.”
És ekkor valami hihetetlent láttam. Földünk valamelyik sarkában, egy rétekkel és erdőkkel tarkított vidéken tágas fegyverraktárakat láttam, és olyan repülő szerkezetek tucatjait, amelyek a repülő csészealjakra hasonlítottak. Az idegenek ilyetén járműveire nagyon hasonlítottak. Egyesek már elkészültek, mások még építés alatt voltak, és némelyekkel már próbarepüléseket végeztek. Láttam, ahogy tovasiklottak cikcakkrepülésben szurdokok, magaslatok és rétek fölött. A színük és külalakjuk is azonos volt azokéval, amelyeket az idegenekkel történt első találkozásaim alkalmával láttam. Fényességük és manőverező képességük azonban még messze alatta maradt.
Amit itt láttam, az csodálkozással töltött el. És megint arra a következtetésre jutottam, hogy az idegenek tehát mégiscsak kémek, éspedig a Föld azon részéről, amit az imént láttam. Egy bizonyos izgalom kerített hatalmába, és inkább hallgattam. És mindez olyannak tűnt nekem, mint egy szörnyű rémálom. De Zay kitalálta a gondolataimat. Megnyugtatóan rátette a kezét a vállamra.
„Nem kell felizgatni magad! Az ember egy új korszak kezdetén áll, és ezért vagyunk mi itt, az emberek között. Meg van annak a lehetősége, hogy az apuiak és a földlakók a nem túl távoli jövőben úgy éljenek egymással, mint egy család.”
„Utaltál arra, hogy a földlakók által előállított repülő szerkezetek még nem érik el az apuiak sebességeit. Vannak még más vonatkozások is, amelyekben különböztök a mi konstrukcióinktól?”
„Természetesen. A földi gépek sebessége csak tízszerese a hangsebességnek. Az apuiaké több százmillió kilométert ér el másodpercenként. Azonkívül az ember még nem tanulta meg megszüntetni a nehézségi erőt, ami abból látható, hogy mindig láthatóak leszállási nyomok. Az idő képernyője még ismeretlen, és ugyanúgy ismeretlenek azok a készülékek, amelyekkel tárgyakat szét lehet szedni és újra összerakni. Nem ismerik még pozitív fényerőt, és más dolgokat, amelyek a perfekt intergalaktikus közlekedéshez szükségesek. Mégis, a jövő embere meg fogja tudni szüntetni ezeket a hiányosságokat. Aztán majd ha még egy békében és egyetértésben történő élet mellett dönt, és figyelmét csak a munkára és a kutatásra fordítja, akkor hamarabb elérheti a célt. Itt! Nézd meg a jövő történését!” Egy másik képernyőre mutatott.
Ott nem kevésbé meglepő történéseket láttam meg. Az ember űrhajókkal a Holdra repült, és problémamentesen leszállt a Hold felszínére. Repülő városokat vezényelt az űrben a világmindenség felkutatására. Az emberek utazásaik során más bolygókat látogattak meg és benépesítették azokat. A Földön osztályharcra került sor, a munka- és kutatási módok totális átalakulására, aminek a kiindulópontja a pénz negatív hatásaiban rejlett. Aztán láttam, ahogy egy új életforma alakult ki a Földön, ami véget vetett minden korábbi szenvedésnek. Egy polarizáció ment végbe. A nyomor jólétbe ment át, ami egy olyan közösségben kezdődött el, amelyben a harmónia vált az összes élőlény összekötő elemévé. Az egykor oly kellemetlen földi élet egy fénylő generátorrá változott, ami bölcsességét messze kisugározta a galaxisba és az univerzumba.
Jó és borzasztó jelenetek tűntek fel szemeim előtt, amelyek a jövőt nézték. Láttam, hogyan áldozták fel magukat emberek a háborúban, és hogy próbálták megvalósítani jó ötleteiket, hogy másokat egy jobb életmódhoz segítsenek, és azt is, hogy szenvedték el ezért a halált és hogy végezték ki őket szörnyű módon.
Félelem kerített hatalmába, és nem tudtam, hogy mindazt elhihettem-e, amiket itt láttam. És felmerült bennem a kérdés, hogy vajon el fog-e jönni az a nap, amikor az emberek egymás barátaivá válnak.
„Ez a nap el fog jönni. Persze egy időbe még beletelik, de akkor a szeretet és az egység minden rosszaságot legyőznek majd.”
Quispe keresztet vetett. Ivánka pedig mosolyogva mondta:
„Remélhetőleg nem nagyon ijedtél meg mindazok miatt, amiket láttál. Ha nincs ellenedre, akkor nézzük most meg azokat az eseményeket, amelyek itt állnak előttünk ezen a területen.”
„Nem vagyok félénk, kedves barátnőm. Én ugyan nem erről a vidékről származom, de mégis szeretném látni, mi várható itt. Ez a terület az én hazámmá vált.”
„Akkor nézz oda!”, mondta Ivánka. És most a Huaylas-völgy vidékét láttuk. A Santa folyó vált láthatóvá titokzatos síkságával és az abban lévő 160 tóval, melyeket a Fehér Kordillerák magas hegyei vettek körül. Szemeink előtt elvonultak a múlt katasztrófái. Az Apun bekövetkezett robbanással kezdődött, aminek sok galaxis létrejötte volt a következménye. Ezután mutatta nekünk a képernyő azokat a változásokat, amelyekre a jövőben ezen a vidéken sor fog kerülni.
Egy óriási lavina, amit a Huascarán-gleccser egyik jégrétegének leválása okozott, maga alá temette Ranrahirca falut. Arra óriási jégtömegeknek egy olyan földcsuszamlása következett, amelyek olvadásnak indultak a megemelkedett hőmérséklet által, és egy halált hozó sárlavinává változtak. Ez magával ragadott köveket, sziklákat és fákat, végighömpölygött szurdokokon, megtöltötte azokat hordalékkal és földdel, és a halál leplével fedte be Yungay városát és annak lakosait. De ezzel a szerencsétlenség még nem ért véget. A Fehér Kordillerákat egy óriási méretű földrengés rázta meg. Jég- és hótömbök zuhantak bele a tavakba, melyek ennek hatására kiöntöttek. Széltében hosszában sár és hordalék öntötte el a lejtőket és völgyeket. Az egykor oly pompás táj lepusztult és szomorú látványt nyújtott. Ahol egykor piacterek, parkok és természeti szépségek voltak láthatóak, ott most sziklák hevertek és új, félelmetesen mély szakadékok keletkeztek. Iszonyú látvány volt, ami szemünk elé tárult.
Megrendülve néztem Zay-ra és megkérdeztem:
„Nem kerülhető el ez a katasztrófa?”
„De. Az emberek becsületes viselkedése által meg lehetne előzni ezt a katasztrófát és a hasonlókat.”
„És hogyan?”
Zay egy kicsit gondolkodott, majd így szólt:
„Evakuálni lehetne az ott található falvak és városok lakosságát. Aztán el kellene olvasztani a hófödte hegyek csúcsait vegyi termékekkel, vagy egyszerűen fel lehetne őket robbantani. És ezután a földcsuszamlást követően meg kellene erősíteni a kár-tavak falait, majd vissza lehetne telepíteni az embereket. Ez természetesen sok fáradtsággal járna, de ez lenne az egyetlen mód, hogy megelőzzük a katasztrófát és nyugodt életet biztosíthassunk néhány ezer évre.”
„Nem tudnátok valahogy megakadályozni ezt a pusztulást, vagy valahogy megálljt parancsolni neki?”
„Ha véletlenül itt járunk a közelben, akkor bizonyára; már több alkalommal beavatkoztunk. De ha épp az űrben tartózkodunk, akkor nem tudunk tenni semmit. Mindenütt, az egész világegyetemben léteznek akadályok. Ezek is, mint minden létező dolog, egy oknak a következményei. Hirtelen és váratlanul jelennek meg, megnyilvánulnak, és valami változást okoznak. Nekünk, akiknek el kell viselnünk ezek negatív hatásait, az a kötelességünk, hogy tudományosan vizsgáljuk őket, hogy ellensúlyozhassuk őket. A természet erői Apun is okoztak szörnyű dolgokat, és még mindig ily események túszai lennénk, ha nem vetettük volna őket alá szigorú tudományos vizsgálatoknak. Bölcsek és tudósok egy csoportja azzal van megbízva, hogy kivizsgálja a negatív jelenségeket és megakadályozza azokat, mert a hatásaik a galaxis Apu körüli részén is érezhetők lennének. Az élet védelme minden atmoszférikus adottság folyamatos ellenőrzését kívánja meg, és különleges intézkedések megtételére kényszerít minket. Fertőtlenítjük az űrt, ellenőrzés alatt tartjuk a fényt és a légköri eseményeket és a sejtek megtermékenyítése által egy kémiai szintézissel hozzájárulunk a fajfenntartáshoz: …”
„Mit értetek ’fajfenntartás’ alatt?”, kérdeztem Zayt kíváncsian.
Miközben a galaxisok mozognak az űrben, néha negatív zónákba érnek, amelyek különböző módon megtámadják a sejteket. Ennek pszichikai és fizikai degenerációk a következményeik, amelyek hátrányukra befolyásolják a géneket, és csak nehezen korrigálhatóak.”
„És ti hogyan oldjátok meg ezeket a problémákat?”
„A kérdéseid azt bizonyítják, hogy pozitív érdeklődésed van mindezen szövevényes probléma iránt, és én ezt nagyra értékelem benned. Nos, az egyetlen mód, hogy segítsünk e helyzeten, az élőlények mesterséges szaporítása.”
„És ez hogy történik?”
„Mi Apun az utódlásnak két módját ismerjük. Az egyik a koitus általi, amit a Földön csupán egy egyéni szórakozásnak tekintenek, a másik pedig az, amikor mesterségesen, laboratóriumban termékenyítünk meg sejteket. Számunkra, apuiak számára a szaporodás mindkét módon egy szent történés, mert az egy teremtő értelemben vett sejtszaporodás. De a továbbiakat nézd meg a képernyőn.”
Ekkor egy laboratóriumot láttam egy ismeretlen felszereléssel. Egy kellemes külsejű férfi csinált valamit a munkaanyaggal és különböző adalékokat kevert össze egy tartályban, ami egy szivacshoz hasonlított és egy vízszintesen fekvő nagy vesére hasonlított az alakja. Aztán beletette az edényt egy másik átlátszó tartályba.
„Mit csinál?”
„Ez a felszerelés a még meg nem születettek tartózkodási helyéül szolgál a terhesség alatt, és pozitív ionjai alapján alkalmasabb a magzat számára, mint a méh.”
„Nézzen oda, uram!”, kiáltotta Quispe megindultan és a képernyőre mutatott.
Megigézve figyeltem, ahogy a laboráns előhúzott a különös tartályból egy gyönyörű kis csecsemőt. Férfiak és nők léptek be egymás után a terembe, hogy nevetéssel, puszikkal és gyengédségekkel üdvözöljék az újszülöttet és köszöntsék új életében. Mily sajátos szokás egy újszülött számára, gondoltam magamban csendben.
„Így fogadunk minden gyermeket, amikor megszületik”, mondta Zay, mintha meg akarta volna válaszolni a gondolatomat. „Egy gyermek, aki az Apun megszületik, egyben mindenkinek a kisfia vagy a kislánya is.”
„Úgy gondolom, ez azokra érvényes, akik a mesterséges szülés révén látják meg a napvilágot, nem?”
„Nem, ez mindenkire érvényes kivétel nélkül. Ennél a nemzés módja nem számít.”
„Akkor tehát nincs szülői szeretet vagy vonzódás?”, kérdeztem majdnem felháborodva.
„Dehogy nincs, kedves barátunk, sőt, még inkább van, minta Földön. Minden apui, akár férfi, akár nő, osztatlan szeretetet és gyengédséget tanúsítanak a gyermek iránt, mert számukra társadalmuk legkisebb polgáráról van szó, akinek különleges, pártatlan gondozásra van szüksége.”
Önkéntelenül a saját lányomra kellett gondolnom. Habár jó az, ha más élőlény iránt gyengédséget érzünk, nekem mégsem tetszett ez a sajátos szokás. Zay megint kitalálta a gondolatomat, és mosolygott: „Szabad vagy abban, hogy úgy gondolkozz erről, ahogy helyesnek tartod, és ahogy a sejtjeid diktálják neked. De én a gyengédség kimutatásának ezt a módját pozitívabbnak tartom. Hisz szeretnünk kell minden élőlényt, mint önmagunkat. Erre a feladatra születtünk.”
Fanyalgásom Zay szavainak hatására kicsit tompult, és nemsokára már nem tartottam olyan különösnek az idegenek magatartását a gyermekekkel szemben. Eszembe jutottak Zay korábbi szavai: „Aki képes arra, hogy a saját gyerekei iránti szeretetével viszonyuljon a többi gyerekhez is, az betölti azt a nagy feladatot, amire megszületett.”
A nap lassan közeledett a látóhatárhoz, arra törekedve, hogy befejezzen egy újabb napot, amelyen oly sok váratlan dolgot éltem meg és láttam. Tűnődve gondoltam még egyszer végig az átélt jeleneteket, és arra a következtetésre jutottam, hogy az idegenek mégiscsak hipnotizáltak bennünket. Mert azt egyszerűen nem voltam képes elhinni, hogy az ember a ’60-as évek elején a Holdra szállhatna, vagy bármilyen újszerű repülőtesteket gyártana. És hogy az elkövetkezendő évek alatt az átlagpolgárok népeik pozitív vezetőivé váljanak és hogy tragikus módon életükkel kellene, hogy fizessenek - ezt teljesen valószínűtlennek tartottam.
Ugyanilyen kizártnak tűnt számomra Huascarán katasztrófája. Az egyszerűen nem volt lehetséges, hogy egy eddig nem ismert méretű lavina végighömpölyögne a magas hegyeken, hogy néhány másodperc múlva maga alá temessen egy olyan várost, mint Yungay. Senki sem hinne ilyen utópikus képeknek és elképzeléseknek!
Egy csodálkozásból és ijedségből álló komplex érzés hatott át. Kacérkodtam magamban azzal a lehetőséggel, hogy egy könyv alakjában rögzítsem ezeket az élményeket, egy csodákkal telt álomra való emlékezésként. Zay mosolygott, és szelíden szólt:
„Ha valóban akarod, írhatsz könyveket és beszámolókat.”
Hangosan felnevettem. Ez a válasz olyan hihetetlennek tűnt számomra, mint minden egyéb, amit az imént hallottam. Hisz már az is nehezemre esett, hogy egy levelet írjak a rokonaimnak. Ugyan hogy lennék képes ilyen körülmények között arra, hogy egy egész könyvet írjak!
Quispe bosszankodva hallgatta a nevetésemet. Ő nem értett egyet a magatartásommal, és rá akart beszélni, hogy változtassam azt meg. De én csak vidáman az órámra néztem, és láttam, hogy már ½ 7 volt, a legfőbb ideje annak, hogy hazamenjünk. Így hát elbúcsúztunk, és szó nélkül elindultunk haza. Amit az időképernyőn láttunk, semmiképpen sem inspirált beszélgetésre, inkább nyomasztó volt.
Amikor elbúcsúztam Quispétől, egyszer csak arra éreztem indíttatást, hogy egy füzetet vásároljak és egy ceruzát. Meglepett, hogy ilyen írási szándék bontakozott ki bennem. Alighogy beértem a városba, beszereztem a következő üzletben egy ceruzát és egy vastag, 200 oldalas füzetet. Otthon pedig elkezdtem valamit leírni abból, amit délután láttam. A feleségem úgy hitte, hogy a munkámhoz jegyzetelgetek valamit, és úgy vélte, hogy ideje lenne lefeküdni.
„Gondolkozz már, Mila”, mondtam neki, ennek itt semmi köze a munkámhoz.”
„Hát akkor ugyan mihez van köze?”
„Elhatároztam, hogy írok egy könyvet, és ez az eleje.”
Elkezdett vihogni, majd végül mind a ketten nevettünk. A történtekről nem mondtam neki semmit, mégis egy megmagyarázhatatlan kívánságot éreztem, hogy írjak. Másnap kezdtem komolyan belegondolni a Huaylas-völgy jövőképeibe, abba, ami Yungay városára várna. Hirtelen készen állt az elhatározásom, hogy odautazok és mindenről értesítem az illetékes hatóságot. Augusztus 25-én, hétfőn volt egy szabad napom. Kora reggel felkeltem, elindultam, és dél körül elértem Yungay-t. A rendőrőrsön megérdeklődtem, hogy hol van egy bírói iroda, mert azon a véleményen voltam, hogy az lenne az alkalmas szerv, aminek minden polgár engedelmeskedik. A bíró tudná bevezetni a szükséges lépéseket, amelyek egy esetleges evakuáláshoz kellene, hogy vezessenek.
Egy barátságos őrmester fogadott.
„Mivel lehetek szolgálatára?”
„Meg tudná nekem mondani, hol lakik egy bíró? Ismer-e egyet személyesen?”
„Igen”, felelte, „menjen végig ezen az utcán. A szálloda közelében van Osorio bíró irodája. Ő nagyon ügyes és már a legnehezebb esetekben helytállt.”
„Sok köszönet”, válaszoltam, és mentem a megadott irányba. A nap magasan állt az égen, csak kevés árnyék esett az utcákra. Asszonyok jöttek a piacról telt kosarakkal és siettek haza, hogy elkészítsék az ebédet. Helyenként lehetett látni gyerekeket is, akik a kutyákkal játszottak és szaladgáltak. Fiatalok egy csoportja egy kis téren egy hegedűs körül gyűlt össze, és hallgatta annak népies játékát.
A Huandoy hegymasszívum lejtőin birkák bégettek, és valahol felhangzottak egy pánsíp hangjai, amit egy pásztor játszott saját kedvtelésére. Mindenütt virágzó gyümölcsfákat láttam, szántóföldeket friss vetéssel, és a hívogató tájat a fejedelmi havas csúcsokkal. Időközben pedig megérkeztem Osorio bíró irodájához. Kopogás nélkül léptem be a nyitott ajtón. A berendezés két íróasztalból és négy székből állt. A bíró ott ült szembe az ajtóval az egyik íróasztal mellett. A falon néhány bekeretezett diplomája lógott, meg egy Jézus-kép. Egy vastag könyvben lapozott, időszakonként pedig jegyzetelt valamit egy füzetbe. Amikor beléptem, egy pillanatra felkapta a fejét és üzleti stílusban csak annyit mondott:
„Kérem, foglaljon helyet”. Vele szemben ültem le. Egy idő után újra felemelte a fejét, unottan rám nézett és türelmetlenül annyit szólt:
„Mit szeretne?”
„Bocsásson meg, Osorio bíró úrral szeretnék beszélni.”
„Az én vagyok. Mi hozta ide?”
Tudósítottam őt arról, amit a képernyőn láttam. Kezdetben a bíró alig figyelt rám, aztán abbahagyta a lapozást, és látszólag ideges lett, mintha egy vadállat támadásától kellett volna tartania. Ebben a leselkedő állásban maradt egészen addig, amíg be nem fejeztem a mondókámat. A tudósításom megszakította a munkáját, ezért én egy kicsit kellemetlenül éreztem magam. Ezt akarta aztán szeretetteljes hangjával áthidalni:
„Figyeljen már jól ide. A Huascarán és Yungay városa között található egy több száz méter magas hegy, és e hegy és a Huascarán között pedig egy szakadéknyi mély szurdok. 5 akkora hegy, mint a Huascarán nem lenne elegendő kövekkel, földdel, hordalékkal és jéggel együtt, hogy feltöltse azt. Még sokkal kevésbé tudnának a heggyel együtt egy földtömeget képezni, ami képes lenne Yungay elárasztására. Az lenne a legjobb, ha most szépen hazamenne, holnapig kipihenné magát, és akkor meglátjuk, hogyan tovább.”
Azt hiszem, a bíró arcán egy leheletnyi gúnyt fedeztem fel, és biztos részegnek tartott engem. Mivel nem akartam mélyebben a lelkivilágába hatolni, csak röviden köszöntem, és elmentem.
Bár sürgős volt, hogy újra Huallancában legyek, mégis Yungay-ban éjszakáztam. Másnap újra megpróbáltam meggyőzni a bírót a közelgő veszélyről.
Ő ismét személyesen fogadott, és jókedvében volt.
„Tegnap mesélt nekem arról a vészről, ami Yungay városára leselkedne. Emlékszik még erre egyáltalán?”, mondta nevetve.
„Sose fogom elfelejteni, amit tegnap mondtam el önnek. Ellenkezőképp, még részletesebben szeretném azt elmondani. Képzelje el, hogy egyszer tényleg bekövetkezne. Emberek ezrei élnek itt, és ők mind meghalnának. Tegyen kérem valamit, hogy megmentse az életüket!”
Meglepetten nézett rám, majd hallgatott egy pillanatig. Megragadott egy ceruzát és játékosan forgatta az ujjai között.
„Kedves Vich úr, vagy hogy is hívják magát. Beszélt már pszichiáterrel Yungay ilyen elpusztulásáról?”
„Nem”, feleltem, és kitaláltam a szándékát.
„Akkor kérem, keressen fel egyet ezekben a napokban, én tudok magának néhányat ajánlani, akik állítólag nagyon jók. Néha jót tesz, ha kibeszéljük magunkat, és a legtöbbjük nagy megértéssel viszonyul az ilyesmihez.”
Megértettem, hogy ez a bíró is csendben mulatott rajtam. Biztos pszichikailag sérültnek tartott engem. Ezért tovább nem kísérleteztem azzal, hogy meggyőzzem őt az ügyről.
De abban a pillanatban újra megjelent a szemeim előtt a szerencsétlenségnek az a szörnyű jelenete, amit néhány nappal azelőtt a képernyőn láttam. Láttam, ahogy a sárlavina mindenkit magával ragadott, és betemette a köveket, a fákat, az asszonyokat, a gyerekeket és férfiakat. A kétségbeesett segélykiáltások hasították a fülemet. És semmi sem nyomaszt egy embert jobban, mint ha valakit vészhelyzetben lát, és nem tud segíteni. Pánikba estem. Legszívesebben rákiabáltam volna erre az emberre, de ő érthetően egyáltalán nem reagált volna erre. Dühösen haraptam össze a fogaimat, szorítottam ökölbe a kezeimet, és próbáltam megnyugtatni idegeimet, hogy elkerüljek egy botrányt. Teljesen világossá vált számomra, hogy ez az ember egy agyrémnek tartotta a tudósításomat, és nem hitt neki. Így felálltam, és még egyszer utoljára hozzá fordultam:
„Reméljük, hogy soha se lesz oka arra, hogy visszagondoljon erre az idióta részegemberre. Nagyon kívánom, hogy soha ne történjen meg, de attól félek, hogy ez elkerülhetetlen. Bocsásson meg, hogy ilyen sokáig igénybe vettem az idejét.”
„Viszontlátásra, és ne felejtse el a pszichiátert. Tényleg el kellene mennie hozzá, komolyan gondolom.”
„Fogok rá gondolni, köszönöm.”
Vettem jegyet egy buszra Huallancáig, ami Yungayba vitte az embereket meg a Huaylas-völgy környékére. 10 órakor indult a busz. Menet közben elkezdett esni. A gumik cuppantak az esővel telt kátyúkban, és a felvert víz bespriccelte a szélvédőt, úgy, hogy az ablaktörlő nem győzte letörölni a vizet. Emiatt többször meg kellett, hogy álljunk, hogy a sofőr megtisztítsa a szélvédőt. Carazban álltunk egy kicsit, mert a busznak sürgősen új üzemanyagra és vízre volt szüksége. Egy vendéglő előtt állt meg a Plaza de Armas bejáratánál.
„Itt megállunk 15 percre. Talán valaki szeretne enni valamit”, mondta a sofőr barátságosan.
Mindenki kiszállt. Én elálmosodtam a buszozástól és bementem a vendéglőbe, hogy igyak valamit. Amikor beértem, a legtöbb asztal foglalt volt, de a pult mellett volt még egy asztal, amely mellett csak két személy ült, egy férfi és egy nő. Épp engedélyt akartam tőlük kérni, hogy leüljek, amikor mindketten udvariasan felálltak és kértek, hogy foglaljak helyet. Ki tudná leírni meglepetésemet, amikor felismertem mindkettőt: Zay és Ivánka voltak azok. Ritka módon a helyihez illeszkedő öltözék volt rajtuk, és ugyanúgy néztek ki, mint a legtöbben itt, mint az itteni középosztály emberei. Mindketten a kezüket nyújtották felém, és hívtak, hogy üljünk le. A váratlan viszontlátás egy kicsit olyan volt számomra, mint egy kisebb sokk, és egy pillanatra félelem fogott el. Ez talán megmutatkozott volna a magatartásomban is, ha nem jön épp a pincér az asztalunkhoz, és hozott volna 3 italt. Ezáltal tudatossá vált bennem, hogy az egész jelenet valós volt, és ez megnyugtatott.
„Tudjuk már, hogy megint visszautasítottak, már másodszorra. Hogy vagy?”, kérdezte Zay.
„Hát nem valami kellemes dolog, ha kinevetik az embert, de ha az a másik javára van, hát egye fene.” És újra rajtakaptam magam azon a gondolaton, hogy az idegenek biztos kémek.
A többiekért szenvedni és kellemetlenségeket elviselni létünk legnagyobb értelme”, mondta Zay. Az én gondolataim is ebbe az irányba mozogtak. Zay utána töltött a poharába. Ekkor szólt a sofőr, hogy idő van, és szálljunk be újra a buszba. Elbúcsúztam Zaytól és Ivánkától és beszálltam … A kétségek azonban nem mentek ki belőlem. Kik voltam ezek az idegenek, és mit kerestek a Huaylas-völgyben? Ez a kérdés foglalkoztatott a hazaút egész további részében.

FOLYTATÁS:

4.RÉSZ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése