2020. március 19., csütörtök

George King és az Aetherius Társaság

A kezdetek és az alapok

Az Aetherius Society egy világméretű szellemi testvériség, amely az emberiség megvilágosodásáért dolgozik. A Társáságot a néhai Dr. George King nyugati jóga mester alapította 1955-ben, Londonban. A társaság fő tanításai Dr. George King jóga-médiumi képességein  keresztül egy fejlettebb, földönkívüli, másvilági spirituális intelligenciáktól származnak. Ezek a tanítások nem szándékoznak más történelmi Mesterek tanításait helyettesíteni, mint peldául Shri Krishna, Buddha és Jézus Mester; hanem egy újabb, magasabb kozmikus szintre helyezik azokat. Társaságunk egyik alapvető tanítása, hogy történelmünk folyamán a  legnagyobb  mesterek más bolygókról származnak.
Az Aetherius Society legfontosabb és legjellemzőbb vonása az önzetlen szolgálat testvéreink és a társadalom számára. A társaság mottója:

"Az önzetlen szolgálat másokért olyan, mint egy ragyogó ékszer cselekedeteink sziklája csúcsán."

A társaság nem tekinti magát a megvilágosodás egyetlen útjának és nem ígéri az üdvösség elérését. De fenntartja, hogy az összes nagy vallás csupán különbözőképpen fejezi ki az egyetlen valóságot, mely időtlen.
A világon Isten az egyetlen forrása  minden teremtésnek.
A társaság szimbóluma azt jelenti, hogy: “Isten megnyilvánul mint bölcsesség” – bal oldali része ősi, szent szimbóluma Istennek, a háromszög pedig a bölcsességet szimbolizálja.

George King
 
A társaság logója


Kulcsfontosságú alapelvek:
A társaság azonosul a filozófia, a vallás, a metafizika és a szellemi tudományok tág spektrumával, beleértve a következő lényeges fogalmakat.

Önzetlen szolgálat másokért:
Az önzetlen szolgálat másokért, más néven “karma jóga” – a legfontosabb és leghatékonyabb spirituális gyakorlat, amit bárki végezhet. Karma jóga az egyik legjellemzőbb vonása az Aetherius Society tanításainak és munkájának.

Jóga:
A jóga mindennapos gyakorlása nemcsak önmagában hasznos, hiszen javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, szellemi megtisztulást hoz és az életminőségnek is kedvez; hanem egy spirituális filozófia, amely fokozatosan vezet a lét természetének megismeréséhez, az önzetlenség gyakorlásának segítségével.
Spirituális energia, ima és gyógyítás:
A spirituális energia természeti törvények szerint működik és valóságos, mint a villamos energia. Ez az energia elősegíti a gyógyulást, inspirálja a magasabb tudatunkat és irányt mutat az életünkben. Oltalmazza és védi azokat, akik részesülnek belőle.
Mindannyian megtanulhatjuk előteremteni, magunkhoz vonzani és továbbítani ezt a szeretet energiáját; ezzel segíthetünk önmagunkon, az emberiségen és az egész világon.
Egy erőteljes, dinamikus imával először magunkhoz vonzzuk  a spirituális energiát, csak utána küldjük a rászorulóknak és a szenvedőknek, hogy segítse őket. A Mantra – szent szó, vagy szótag. Ezek ismétlése és szavalata nagyszerű módja annak, hogy előhívja és továbbítsa ezt a misztikus erőteljes energiát.
Hasonló módon működik a spirituális gyógyítás is, amit bárki elsajátíthat.

Az Isten örökké létező része:
Az emberi szellem és minden a világon Istennek egy része.
Mindannyian Isteni forrásból származunk – és mindannyian ide térünk vissza. Ez sok néven ismert a különböző vallásokban – Isten, Brahma, Jehova, stb.  Isten a mindenség – örök, mindenható és mindentudó. Az Isten mindenütt létezik – mindennek a része. Az Isten a teremtő és a teremtés belőle származik.
Ha életünk folyamán a helyes utat választjuk, tapasztalatainkon keresztül tanulunk, fejlődünk és tudatossá válunk az Isteni természetünkre. Így fokozatosan haladunk a megvilágosodás felé, ami nemcsak nagyobb szellemi erőhöz vezet, hanem kifejleszti bennünk az önzetlen segítségadást is.

Intuíció és pszichikus képességeink:
Mindenkinek lehetősége van, hogy kifejlessze intuícióját és veleszületett pszichikus képességeit – a különböző jóga, a spirituális önfejlesztő gyakorlatok és az önzetlen szolgálaton keresztül.

Földönkívüli élet:
A mi naprendszerünk bolygóin fejlett civilizációk léteznek. A tudomány és a technológia még nem fedezte fel ezeket a civilizációkat, mivel azok sokkal magasabb rezgésű dimenzióban léteznek. Az Aetherius Society őket Kozmikus Mestereknek vagy Isteni Lényeknek nevezi, spirituális szintjük elismeréséül.
Együttérzésük és önfeláldozásuk már számtalanszor segített az emberiségen. Nélkülük már régen kihaltunk volna.
Némely Kozmikus Mester – mint például Jézus Mester, Buddha, Shri Patanjali, Shri Krishna, Confucius és Lao-Ce, földi emberek családjába született le, hogy később felnőttként tanítsa és segítse az emberiséget.
Az Aetherius Society közvetlenül együttműködik a Kozmikus Mesterekkel és öt különböző kozmikus küldetést végez – az egyik ‘Az Imádság Hatalma Küldetés‘.
Fejlett intelligenciák nemcsak a mi Naprenszerünkben léteznek, hanem azon túl is. Némely civilizáció sokkal fejlettebb, mint mi vagyunk, mások kevésbé – némely bolygó lakosai békés szándékúak, mások ellenségesek.

Jézus egy másik bolygóról inkarnálódott ide

UFO-k
Néhány “azonosítatlan repülő tárgyakat” már valójában azonosítottak, mint földönkívüli űrhajókat. Ők már több évezreden keresztül látogatják földünket. A Bibliában különbözőképpen említik őket: mint “felhő”, “csillag”,  “repülő pergamentekercs”. Az ősi hindu tanításokban “Vimana”-nak nevezik.

Karma és reinkarnáció
A karma nem jutalom vagy büntetés, hanem a tanulást és a fejlődést segíti.  A karma olyan, mint egy  kozmikus tanár, aki olyan leckéket ad, amelyre szükségünk van, hogy azok megtapasztalásával segítse spirituális fejlődésünket.
A reinkarnáció vagy lélekvándorlás szerint az emberek lelke haláluk után új testben és új személyiséggel születik ujjá. A két újjászületés között más dimenzióban léteznek. Számtalan reinkarnáció után, amikor az ember már megtanulta az élet minden leckéjét és úrrá lett a karma törvényén, akkor eléri a megvilágosodást. Ilyenkor választhatja, hogy itt marad-e a földön vagy elhagyja azt, – és egy más, magasabb szintű életciklusba kerül naprendszerünk valamely bolygóján. Léteznek olyanok, akik feláldozzák ezt a lehetőséget, hogy földünkön maradva segítsék és szolgálják az emberiséget. Őket Megvilágosodott vagy Felemelkedett Mestereknek nevezzük. Másnéven “Nagy Fehér Testvériség”.
A világ csoportos karmája jelenleg nagyon kedvezőtlen, melyért az emberiség helytelen, negatív gondolatai és cselekedetei okolhatók. Ez megakadályozza, hogy a Kozmikus Mesterek beavatkozhassanak, hogy nyíltan közénk jöhessenek és segítsék az emberiséget.
Az Aetherius Society kifejezetten azzal a céllal dolgozik, hogy javítsa a világ karmáját, különösen a kozmikus küldetéseken keresztül.

Kundalíni csakrák és az aura
Mindenkinek és mindennek van aurája – akár látja valaki, akár nem.  Az aura energiatér, amely minden dolgot körülvesz. Az aura “finomabb” energiából áll, mint a fizikai test, mégis fizikai, csak az anyagnak egy magasabb frekvenciája.
A csakrák az aurában léteznek és biztosítják szervezetünk energiaáramlását. A csakrák a gerincoszloppal vannak összekötve. Ezt próbáljuk meg úgy elképzelni, mintha a gerinc egy virágszál lenne és a csakrák, mint hét gyönyörű lótusz virág az aurában, melyek a test előtt körülbelül 10 – 15cm nyílnak.
A kundalíni mindenkiben megtalálható kozmikus energia, amely a gerincoszlop alján egy összetekeredett kígyó képét ölti magára. Amint az életenergia a gerinc aljától felfelé emelkedik, a csakrák sorban aktiválódnak. Ez megvilágosodáshoz és kozmikus tudathoz vezet. A kundalini jóga nagyon erőteljes, de veszélyes is lehet, ezért mindenképpen képzett tanítómester irányítására van szükség a gyakorlásához. Az Aetherius Society nem ajánlja ezeket a gyakorlatokat. Az önzetlen szolgálat is elősegíti a kundalini emelkedését.

A csakrák

Felemelkedett Mesterek
Az újjászületések sorozata (más szóval reinkarnáció) mindaddig folytatódik, amíg a lélek meg nem szabadul a karmájától. Azért reinkarnálódunk, hogy a karma leckéiből tanuljunk és így segítsük spirituális fejlődésünket. Ha megjártuk reinkarnációnk ciklusait, és megtanultuk az összes leckét ezen a földön, akkor mindenkinek megadatik a lehetősége arra, hogy válasszon; újjászületik-e egy új élet ciklusában egy fejlettebb bolygón, avagy marad a földön mint egy Felemelkedett Mester, hogy segítse az emberiséget a haladás útján.
A Felemelkedett Mester tulajdonképpen egy halhatatlan lény, aki hatalmas lelki és szellemi erővel rendelkezik – rendkívüli együttérzés és bölcsesség árad belőle. Nem öregszik mint mi, az idő jelei nem mutatkoznak rajta. Időnként, ha szükségesnek látja, tudatosan megváltoztathatja fizikai struktúráját, de mindig felnőtt marad.

A Földanya
A Földanya egy élő Istennő, aki feláldozza saját fejlődését, hogy otthont adjon az emberiségnek – aki nem más, mint egy visszamaradott fejlődésű faj. Az Aetherius Society többféleképpen próbál a Földanyának segíteni az önfeláldozásáért.

Szent hegyek
Az Aetherius Society évente több alkalommal szervez zarándokutakat különböző szent hegyekre, amelyek különleges spirituális energiákkal rendelkeznek. Azok, akik jó szándékkal látogatják ezeket a hegyeket, ima, mantra és megjelenítés keresztül küldhetnek ebből a spirituális energiából a rászorulóknak és az egész világnak.
Dr. George King egyik megbízatása a Kozmikus Intelligenciáktól a “Csillagfény” Küldetés volt. A több mint három évig tartó világ körüli útja során ezeket a hegyeket töltött fel spirituális energiával a Kozmikus és Felemelkedett Mesterek által.

2019. augusztus 18., vasárnap

Buck Nelson - A farmer és a földönkívüliek

Ezt a cikket én írtam Buck Nelsonról az Ufómagazin 2016. áprilisi számába. Ez nem más mint egy rövidke összefoglalója Nelson történetének. Gyanítom, hogy soha nem írt róla senki egy cikket sem az újságba.

Buck NelsonA farmer és a földönkívüliek
Egy furcsa beszámoló az ufó jelenség hőskorszakából

Az 1950-es években több ember is állította magáról, hogy földönkívüliekkel találkozott. Sok féle kontakta – akkoriban így hívták őket – vált híressé; míg egyesek komolyabb, mások nevetséges történetekkel álltak elő. Buck Nelsont általában az utóbbiba sorolták, bár története tartalmaz olyan elemeket, amik akár igazzá is tehetik beszámolóját.

Nelson 1895. április 9-én született Denverben és gyermekkorától kezdődően az Egyesült Államok különböző farmjain tengette az idejét, majd a későbbiekben az egyik legügyesebb dolgozó lett. Végül Missouri államban, az Ozark hegység közelében vásárolt magának egy kisebb földterületet és itt is élte le az életét. Az ötvenes években már nyugdíjas volt és többféle betegségben is szenvedett, ám ekkor hihetetlen dolog történt vele. 1954. július 30-án csendesen üldögélt farmjának házában a rádiót hallgatva, amikor az sistergésbe és zúgásba ment át. Pontosan ekkor az udvarról is hallotta, hogy a kutyája örült ugatásba kezdett.  Ekkor kiment a házból és teljesen megdöbbent, ugyanis egy repülő csészealj lebegett a háza fölött. A tárgy hirtelen a fák felé vette az irányt és Buck beszaladt a fényképezőgépéért, hogy megörökítse a látványt. Mire visszatért a csészealj már a felhők között cikázott és különböző manővereket tett meg. Háromszor is kattintott a fényképezőgépével, ám csak egy fotón látszott a furcsa szerkezet, ráadásul egy másikkal együtt! Buck a gép keresőjében több tárgyat látott, de szabad szemmel csak egyet észlelt. A későbbiekben ez a kép több ufós lapban is megjelent, elküldték az Amerikai Légierőnek is, ám a legtöbben kétségbe vonták hitelességét.  A farmer úgy gondolta, hogy megpróbál jelezni a csészealjnak a nála lévő zseblámpával, mire az közelebb jött hozzá. Ekkor egy erős fénysugár tört elő a tárgy aljából és felemelte Buckot a levegőbe, majd visszatette a talajra. Így számolt be róla: „A fény meleg volt. Lumbágótól és ideggyulladástól szenvedtem és féltem mozogni, de jött az újabb meglepetés. A szerkezeteket néztem, amíg el nem tűntek, és amikor felkeltem, csodálkoztam, ugyanis a fájdalom eltűnt. Soha többé jött vissza újra.”
Pár hónappal később ismét megjelent a farm fölött három korong. Buck hangokat kezdett el hallani a fejében, amit ő csak „bemondónak” hívott, ám egyértelműen a telepátiáról van szó. Az idegenek felszólították, hogy ha barátsággal közelít feléjük, akkor leszállnak a földjére. A farmer jelezte, hogy nem akarja bántani őket és bármikor landolhatnak, ugyanis a legközelebbi lakott település több kilométerre van a házától. Az idegenek egy egyszerű lilás-kék színű overállt viseltek, úgy néztek ki, mint az emberek, de magasak voltak és erős csontozatúak. Egyszer még a házában is bent jártak és különböző dolgokról beszéltek a férfival: elmondták, hogy a Hold és a Vénusz kolonizálva van, ugyanis a felszín alatti mesterségesen kialakított üregekben, valamint „buborékházakban” élnek. A bolygók közötti távolságokat a mágneses erővonalak mentén teszik meg, ami energiát és meghajtást ad a hajónak. Buck elmondja, hogy a későbbiekben különböző égitestekre is elviszik a földönkívüliek és neki is fel kellett vennie egy űrruhát, amit az előbb említettünk. Utazása során megemlít egy vénuszi 12 parancsolatból álló törvényt, ami nagyon hasonlít a bibliai Tízparancsolathoz, valamint állítása szerint egy marsi kutyával, Boval is találkozott, aminek a szőrdarabkáit borítékokban adta el. A kutatóknak itt a történet már teljesen hiteltelenné válik – jegyezzük meg, nem ok nélkül. Buck Nelson az elsők között volt, aki egyfajta korabeli ufó konferenciát, az évenként megrendezett Űrhajós Egyezményt rendezte meg a farmján. Hála neki a környék idegenforgalma fellendült és megjelentette brosúráját, az „Utazásom a Holdra, a Marsra és a Vénuszra” címmel. Mai szemmel nézve a sztori teljesen abszurdnak hangzik, ám jó pár elem szerepel a modern, hiteles beszámolókban is, gondoljunk csak a Hold anomáliákra; a hajóból jövő fénysugárra, valamint a gyógyító idegenekre – ami az ő korszakában még teljesen ismeretlen volt. A jó öreg Buck talán tényleg átélt valamit, ám azt saját hasznára jelentősen eltúlozta. Végül kisebb népszerűséget szerzett magának, mígnem 1982-ben elhunyt.
Miskolci László

 

2018. december 17., hétfő

Sid Padrick - Az alaptörténet - Első kontaktus a földönkívüliekkel

A 45 éves családapa, Sid Padrick, aki rádiós és televíziós technikus volt, azzal állt elő a hatvanas évek közepén, hogy földönkívüliekkel találkozott. Az eset Selva Beach közelében történt, Watsonvillenál, ami 120 kilométerre van San Franciscotól, Kaliforniától.

1965. január 30-án (más források szerint március 7-én) a férfi éjjel két órakor felébredt a strand mentén ugyanis egy sípoló hangot hallott, ami hasonlított egy sugárhajtású gép hangjára. Felnézett az égre és nagy meglepetésére egy 15 méter átmérőjű, tipikus repülő csészealj formájú tárgyat látott. Annyira megijedt, hogy elakart menekülni, de hirtelen egy hang szólalt meg a fejében - a járműből - hogy semmi baja nem lesz.

A hajó rajza
 Természetesen meginvitálták a fedélzetre, és a félelem ellenére Padrick élt is a lehetőséggel. Miután belépett a hajóba, az ajtó becsukódott és látta, hogy a tárgy folyamatosan emelkedik, ugyanis a táj egyre kisebb lett a lába alatt.

Egy Xeno nevű férfi várta (más források szerint Zeeno, de Padrick kiegészíti, hogy nem értette pontosan a nevet a kiejtés miatt). Az űrhajó két emelettel és 14 férőhelyes szobával rendelkezett. A helységek nem voltak szögletesek, minden kerek volt, a világítás pedig a falakból jött. Padrick rendkívül bonyolult irányítópultokat látott, valamint a legénységet, akik hét főből álltak, plusz volt köztük egy nagyon szép nő is. A hajón volt egy nagy lencse, amin keresztül látta, hogy egy anyahajó is lebeg a külső világűrben.

Ezek a lények telepatikusan kommunikáltak a férfival, méghozzá tökéletes angolsággal. 25-30 évesnek tűntek, rövid barna hajuk volt, nagyon világos bőrük, arcuk "kopottasnak" tűnt, ujjaik pedig hosszabbak voltak, mint az emberé. Feszes, két részből álló, halványkék - majdnem fehér - színű ruhát viseltek, amiken nem voltak láthatóak cipzárak és gombok sem. A cipőjük olyannak tűnt, mintha a ruha része lenne. A ruha nyakrésze szép díszítéssel rendelkezett és egy V alakzatban végződött.

A csészealj kis idő elteltével egy szivar alakú anyahajó közelében szállt síkra,  ahol kiléptek a járműből és Padricket meginvitálták a földönkívüliek, hogy járják azt körül, hogy győződjön meg arról, hogy nem álmodik. A férfi megjegyezte a későbbi interjúk során, hogy biztos benne, hogy az űrhajó nem fémes, hanem nagyon kemény és polírozott anyagból készülhetett. Az egyetlen hasonló anyag, amit ismer és ahhoz hasonlítja, az a Poli.

Az idegenek mutattak neki egy fényképet a bolygójuk egyik városáról; amin félhold alakú, ablakokkal ellátott, egymástól elkülönült épületeket látott; előtérben bokrokkal és fákkal. Ott természetesen nincs betegség, pénz és háború. Sőt, még iskola sem, ugyanis a gyerekek már fiatal koruktól kezdődően egyetlen szakmát tanulnak. Azonban a bolygó neve nem derült ki, csak annyit mondtak neki, hogy "Egy távolibb bolygóról" származnak, "egy másik bolygó - amit éppen megfigyelünk - mögött élnek", ami Patrick szerint a Naprendszerünkben van.

A férfi külön kiemelte a találkozás során, hogy vallásos élménye is volt. Az űrember a csészealj "konzultációs szobájába" vitte, amit egyfajta kápolnához hasonlított, "Amelyben a színek harmóniája olyan szép volt, hogy majd elájultam!" - mondta Padrick. Megkérdezték tőle, hogy "Tiszteled-e a Legfelsőbb Istenséget (Supreme Deity)?", mire imádkozni kezdett és kiderült, hogy ez valójában egyben a mi általunk God-nak hívott lény, azaz Isten.

Ezek az idegenek nem tesznek különbséget vallás és tudomány között:mérik a "fények" távolságát és a csészealjukat egy nagyobb hajóról érkező "sugár" hajtja. Végül a földönkívüliek kitették Padricket és elbúcsúztak tőle. A férfi körülbelül két óra hosszán át tartózkodott a hajón. 

Padrick ezen a fennmaradt archív felvételen
Padrick sokat szerepelt a különböző médiákban élménye után, és elmagyarázta, hogy légierő és az ufológusok szerint a repülő csészealjak ellenségesek. Ám az őt fogadó lény elmondta, hogy ez nem így van és csak védekező lépéseket tesznek, amikor rájuk lőnek. Sőt, Padrick azt is állította, hogy az élmény után az Egyesült Államok Légiereje három órán keresztül kihallgatta, akik hittek a történetének. Ám ő maga nem veri ezt nagy dobra, mert nem próbálja meg bizonyítani, hogy mi történt vele. Végül a földönkívüliek megígérték neki, hogy majd újra találkozni fognak.

2018. július 8., vasárnap

E. Blanche Pritchett életrajza

E. Blanche Pritchett a magyarországi ufós körökben egyáltalán nem ismert személyiség, pedig igen termékeny írójú kontakta volt a hatvanas években. Sajnos semmilyen fényképet nem találtam róla, s a külföldi oldalak is csak a könyveit jegyzik. Ennek ellenére itt egy rövidebb életrajza, ami kideríthető volt róla:


A nőről nincs információ, hogy hol született és mikor.

 E. Blanche Pritchett egy nagyon aktív keresztény volt, aki PhD-t szerzett filozófiából és vallásból. A felesége volt Ed O'Nealnek, aki a Christian Spiritual Alliance Brotherhood (Keresztény Szellemi Szövetség Testvériség) igazgatója volt, Lakemont-ban, Grúziában. Itt alapítottak meg egy nonprofit belföldi céget - a Marcap Councol Inc.-et, ami aztán a nő könyveit finanszírozta, amik földönkívüliekkel, vallásokkal és miszticizmussal voltak kapcsolatosak.

Ám 1960-ban Floridába költözött és pontos címe az alábbi volt:

Rt 3, Box 400, Thetan Place, Fort Myers, Florida

Itt még jegyzik is: - LINK -

1964-ben pedig Kaliforniába kerül át:

PO Box 677, Joshua Tree, California, 92252

A céget 1974. október 21-én szüntették meg.

Pritchett egyik fő állítása az volt, hogy sikerült kapcsolatba kerülnie egy földönkívüli fajjal, aminek anyahajója a Japhalein volt, és leginkább egy szivarra emlékeztetett. A hajó egy önellátó bolygóközi városra hasonlított. A kapcsolat három évig tartott és az idegenek megparancsolták neki, hogy újságokban és könyvekben tegye közzé tapasztalatait, valamint a spirituális tanításokat, és a próféciákat. A könyv, amelyben erről ír, csak 500 példányban jelent meg.

A Japhaleinnel való első kapcsolatát 1959 őszére tette és Estero Szigetén történt, ami Kaliforniában található. Éppen a párjával volt ezen az októberi, meleg délutánon, amikor egy sugallat hatására elautóztak a sziget egyik legszélső pontjához, ahol egy fényes tárgyat láttak és a nő fejében megjelent a "Japhalein" szó. Napokkal később létrejött a fizikai és mentális kapcsolata is az ember kinézetű idegenekkel.


A nő feltételezte, hogy egy hatalmas változás jön a Földünkre, ami után következik az Új Korszak. Erről itt olvasható egy magyarra fordítás:

http://foldonkivulikontaktok.blogspot.com/2018/04/e-blanche-pritchett-uj-korszak-uzenet.html

Pritchett leírja, hogy nem csak pozitív, de negatív entitások is léteznek, akik a munkálatokat, a szebb jövő el hozatalát akadályozni akarják. A pozitív munkálatokat egy nagy Tanács folytatta, aki folyamatosan kapcsolatot tartott vele.

A későbbi években egy kis kavarodás is történt: Pritchett írt egy "Excalibur" című művet, ami nagyon hasonlított L. Ron Hubbard, a szcientológia alapítójának kiadatlan kéziratához, ami viszont csak egy sima regény. Ez sokaknak feltűnt, de Pritchett úgy vélte, hogy amit ő abban leírt, azt a földönkívüliek diktálták neki, s valószínűleg ez történhetett Hubbarddal is. (Hogy a nő hogyan szerezhette meg a kiadatlan kéziratot az jó kérdés, amennyiben valóban így történt.)

Pritchett publikálása a hatvanas évek elejétől egészen a 1982-ig nyomon követhető.

Sajnos a haláláról sem tudunk semmit.

2018. június 23., szombat

the Scientist of Venus - A Vénusz tudósa - A Hold

Úgy gondoltam, hogy majd a "the Scientist of Venus" című füzetet lefordítom-lefordíttatom.
Elsőként kiragadtam belőle a "A Hold" című fejezetet. Ami viszont annyira tarthatatlan a tartalom szempontjából, hogy valószínűleg a kiadvány szándékos csalás - bárki is írta azt, álnév alatt.
Szemléltetésként - mintegy elrettentő példaként - azonban álljon itt a fejezet. Ne feledjük, hogy itt még az ötvenes években vagyunk és nem jutottunk el a Holdra.A Hold

A tudósaitok rakétákat fognak építeni, hogy eljussanak (elérjenek) a Holdra, de azok darabokra fognak törni a kozmikus sugarak miatt mielőtt odaérnének. Ezek nyers erő által vezéreltek és nincs védő tekercselés a kivédésükre. Kozmikus sugarak állandóan ostorozzák földeteket egy teljes körpályán ennek a Naprendszernek a központjából, a Napból. Megközelítve a Földet szűrve vannak, különben elpusztítanák az életet. A levegő semleges, mint ahogy az Univerzum is, ahonnan a kozmikus sugarak jönnek. A lecsapódó meteoritok darabokra esnek szét amint megközelítik a kozmikus sugarakat. A Hold, amint látod kráterekkel van tele a felszínén. Azok nem vulkanikus kráterek. Több ezer évvel ezelőtt a hold körül volt véve más bolygókkal amik (azóta) elpusztultak. Mi magunk sem tudjuk, hogy miért veszíti el egy bolygó a "taszító erejét". A legkisebb kráterek a Holdon legalább 100 mérföld szélesek, hogy némi képet adjak a nagyságukról. A lények fajai, akik egykor a Holdon éltek el lettek pusztítva. A Hold befolyásolja az ár-apályt és az óceánokat a Földeteken (bolygótokon), ha nem így lenne, akkor nem lenne szárazföld, mert nem lenne erő ami visszatartsa a víz nagy tömegét.
A tudósaitok értik ezt, viszont nem tudják, hogy a Hold nem csak az ár-apályt befolyásolja, hanem minden súlyt a földeteken. A repülőgépeitek erő által üzemelnek és küzdenek a gravitáció törvényeivel. Néha a Holdnak van egy húzóereje, hogy felemelje őket, néha az ellenkező hatása. Katasztrófák gyakran azért történnek mert a repülő a rossz időben repül, amikor a Hold húzóhatása nem érvényesül (megj: ez a kijelentés tarthatatlan és a következő is)
A bolygók színek általi befolyása szintén nagyon erős, mint ahogy a szabály, hogy a súly hatással van rájuk, a repülő fekete és egy időben a Plutó ereje érvényesül, ami felbolygatja az egyensúlyt, nem felemelő erőt eredményezve, hanem nyomást a föld felé, amit a gép motorjai nem bírnak ki és a repülő lezuhan látszólag nyilvánvaló ok nélkül.
A levitáció ereje ellenkezőek a gravitációval, ami egy átlagos elmének lehetetlenségnek tűnik. Ha feldobsz egy követ, akkor az vissza kell essen a földre a gravitáció miatt. Emiatt azt gondolod, hogy lehetetlenség egy tárgyat magától mozgatni.
A levegő a Holdon nagyon ritka, ezért nem vagyunk képesek ott sokáig maradni különben a hidrogén és oxigén hiányában a vérünk megkötne.
A Hold szintén befolyásolja a növények nedveit és az emberi vért. A Földeteken vannak bizonyos emberek, akik teliholdkor különböző bűntényeket, erőszakosságokat követnek el. Ennek oka, hogy a Hold teljes erejével felszívja a vért az agyba, amit az orvosaitok agyi viharnak hívnak (ez megint valami fogalomzavar).
A gyógymód erre az, hogy lefektetjük a pacienst egy ágyra, kék fényt rásugározva, hogy levigye a magas vérnyomást. A gyógyítást hatásossá lehet tenni színhullám terápiával és gyógyszerrel.

2018. április 12., csütörtök

E. Blanche Pritchett - Új korszak: üzenet a Lachia bolygóról

Ez a fordítás Arany Lászlónak köszönhető.
Az eredeti szöveg az 1969-es "Book of Space Brothers" (Az Űr Testvérek Könyve) c. könyvből való, amit Timothy Green Beckley tett közzé. Rengeteg kontakta szerepel benne, kevésbé ismertek is, többek között ez a médiumi üzenet is.


Új korszak: Üzenet a Lachia bolygóról
Médium: E. Blanche Pritchett


Az alábbiakban a Lachia bolygóról származó üzenet olvasható, abban a formában, ahogyan az átadásra került a Bolygó Tanácsának Nemeseitől. Hozzánk a Tanács által támogatott személytől jutott el, kinek neve Hedontó (ejtsd. Hey-daun-tó).
Adjátok át ezeket a szavakat mindazoknak, akik meghallják, és örömet okoznak e bolygó lakosainak a valaha volt legnagyobb elnyomás és bajok idején, amit csak a történelme során bármikor is feljegyeztek.
A háború, amit folytattok, láthatatlan háború. Az elmék és a gondolatok háborúja. Háború, amelyben a pszicho-politika lélektani mérgét használják könyörtelenül az egymással szemben állók. A Paramentális taktikák félelmet és fóbiát ültetnek az emberek tudatában. Háború, amelyben valamennyi hívő a saját Keresztény szószékéről úgy szól, mintha számukra megállt volna az idő, és mintha lenne még idő a róla való filozofálgatásokra! Ez az A háború, amely manapság a Földön zajlik, s az összes vallás megjósolta!
A Keresztény Egyházak a Szent írások saját maguk általi változataira hivatkoznak, és ezt a háborút az „Armageddoni Csatának” hívják. A Budhisták számára az a „Bodhis Háborúja”. Másoknak ez a küzdelem a „Fehér Testvériség harca a Sötét Erőkkel” szemben. A Védák tanulmányozóinak ez a „Becstelenség támadása a tisztesség ellen”.
Kevéssé számít csak, hogy ki melyik elképzelést fogadja el, vagy pedig melyik gondolkozásmódot fogadja el. Igazából az számít, hogy mi ez!
Én vagyok a ti hírhozótok a Lachia bolygóról, amely egyezer napciklussal idősebb ennél a bolygónál. A Nagy Terv szerint fejlődtünk, s a bolygónk lényegében ennek az égitestnek az ikertestvére, egy kivétellel…,, hogy mi MOST 1000 évvel távolabb vagyunk a ti MOST-otokhoz képest. Már túl vagyunk a Vízöntő korszak 2000 éves periódusának a felén, mely korszakba jelenleg beléptek. Az én küldetésem és célom, hogy üzenetet hozzak azoknak, akik belépnek az Új Korszakba és segítsek a arra a korszakra felkészülni, amely a Vízöntő korszakát követi majd.
Abban az időben, amikor Lachia belépett az Új Korszakba, csupán csak kevés érdeklődés mutatkozott a változás iránt az első majdnem két és fél dekádban. Azok, akik beszéltek az Új Korszakról, mindig úgy hivatkoztak rá, mint valami olyasmi, ami ezután fog elérkezni. Azok, akik tudatlanok voltak, kigúnyolták azokat, akik tudással bírtak felőle, és ezekből az ellentétekből jelentős szakadás támadt Lachia emberi közösségében.
Azután elérkezett a végső és döntő összecsapás az ellenfelek között, és milliók haltak meg, soha nem ismervén meg a Fény és az Igazság erőit, melyek áldása alatt élünk. Mindenfelé, szerte a bolygón, a hittételek és dogmák harca irányította az emberek tudatát, ők pedig jelentősen meggyengültek a pokol tüzének súlyos és kárhoztató fenyegetése következtében, amíg meg nem hallották a néhány megmaradt megvilágosodott szavait. Valójában halálos félelem szállta meg őket, amikor a társalgás témája ebbe az irányba terelődött.
Ez történik manapság a ti bolygótokon, ugyanis csak kevesen vannak, akik látják, hogy az Új Korszak itt van! A Következő Napcikluson belül, ez a bolygó teljes egészében elhagyja a Halak hatását és egészében az Új Korszak törvényeinek hatása alá kerül, melyek csupán mostanság kerülnek megismerésre. Ez az utolsó év az Új Korszak törvényeinek elterjesztésére és a földi lakosság felkészítésére.
Számos kapcsolatfelvételre került sor a világűr más térségeibe származó testvérek által. Számos, ezen kontaktok által készített beszámoló megemlíti, hogy ezt mondták nekik, ti, emberek, ezen a bolygón, alsóbbrendű intelligenciával rendelkeztek. Sietek benneteket megerősíteni abban, hogy ez NEM IGAZ! Az e bolygón tapasztalható intelligencia hasonló más bolygókéhoz, sőt, olykor magasabb is, sok olyan világűrt járó ember tekintetében is, akik itt látogatás tettek. A földi emberek intelligenciája a szuper fejlettség irányába halad, és számos olyan bolygó fejlettségét meg fogja haladni, amelyek most megkísérelnek „irányítani” benneteket.
Senki sem gúnyolja vagy becsmérli az újszülöttet, amiért az szopja az ujját! Hiszen köztudott, hogy az újszülött felnő, és többé már nem fogja az ujját szopni. Hasonlatos módon, teljességgel tisztességtelen rátok ragasztani az „alsóbbrendű intelligencia” bélyegét azok részéről, akik előttetek érték el a felnőttséget. Ahogy a kisgyermek nől és megérik, ugyanúgy tesz ezen a bolygón sok ember, növekszik és megérik. Nincs az intelligenciának „alsóbbrendű állapota” ezen a Földön! Létezik viszont éretlenség és ellentét, ám nem az értelem ostoba szintje, ahogy arra gyakran hajlamosak.
Mindazok számára, akik ezt az üzenetet olvassák, az a kérésem, hogy tartsatok tanácskozást magatok között és kezdjétek el megérteni a saját léteteket és a saját intelligenciátok képességeit. Ha szükségben vagytok, kérdezzetek, és minden megadatik számotokra, amit szükséges tudnotok, miáltal képesek lesztek meglátni az ébredés belső fényét magatokban, és mind egyre fényesebb és fényesebb ragyogását, a tökéletes nap megérkeztéig.
Ha alacsonyabb rendűnek gondoljátok magatokat, akkor úgy is lesz! Tisztességtelen bárki részéről, hogy ilyen sugallatokat ültessen el bennetek. Ők nem azok, akik testvérekként szeretnek benneteket, azok soha nem tennének ilyent! Ellenkezőleg. Valamennyien hordozzuk ezt a tudást és reméljük, hogy a bennetek szunnyadó alvó óriás felébred a hívásra. Most pedig, révén az idő rövid, elhozzuk számotokra az intelligencia Igaz valóságát, és kérünk benneteket, fontoljátok meg részvételeket az Új Korszakban. Gondoljátok át felelősségeteket mások és saját magatok tekintetében, és hajtsatok végre tiszteletreméltó tetteket! Kétség sem merül fel bennünk ezen üzenetet hallgatók szándékait illetően. Tudjuk, a félrevezetés hosszútávon nem működik a dolgok kezelése tekintetében, és azt, hogy ennek az üzenetnek az olvasása arra késztet benneteket, hogy lelkesen keressétek önmagatok megértése tekintetében a helyes válaszokat! Tudjuk, hogy ezen a bolygón az ember alapvetően jó, éshogy az ellenfelek gyakran festenek varázslatos árnyalatokkal képeket, csakhogy teljes egészében magukkal ragadják a csodálatot. Ne hagyjátok magatokat átverni! Tekintsetek önmagatokba és lássátok az Új Korszak Fényét, amint elkezd bennetek ragyogni. Elérkezett az idő!

2017. december 10., vasárnap

the Scientist of Venus - A Vénusz tudósa - Bemutatkozás

Ezzel a poszttal megkezdem a "Venus Speaks" c. füzet fordítását, ami 1957-ben jelent meg.
A frissítések fejezetenként lesznek feltéve az oldalra.Bemutatkozás

A Vénusz bolygó egyik tudósának közvetlen kinyilatkoztatása és üzenete a "Repülő Csészealjakról", a vénuszi életről, és próféciákról, amik a földi élet jövőjéről szólnak a közelgő Emberiség Aranykorszaka előtt.

"Minden ember számára a Földön függetlenül a faj, a szín vagy a hit által, hogy életük csendes pillanataiban olvassák és meditáljanak ezeken a nagyszerű igazságokon."

Készüljetek fel a gondolataitok és életmódotok megváltoztatására, hogy ezáltal tökéletes egészséget teremtsetek a fizikai testeteken.

Mindenkor arra törekedjetek, hogy megakadályozzátok a háborút és mindnyájan gondoljatok arra, hogy testvérek és nővérek vagytok.

Várjátok az eljövendő segítséget és tanítást az atomkorszakban.

A béke és a boldogság legyen veletek.